Blog

Divort la distanta

Discuția despre un divort la distanta se poartă de obicei în contextul în care unul sau ambii soți se află în imposibilitatea de se prezenta personal la Judecătorie pentru procesul de divorț.

Astfel, în continuare vom analiza doar acest aspect: în ce condiții poate avea loc un divorț la distanta, adică fără prezența personală a părților.

Mai întâi facem precizarea că regula este ca la divorț părțile trebuie să fie prezente personal în fața judecătorului.

Când este posibil un divort la distanta?

Ne spune Codul de procedură civilă, la art. 921:

În fața instanțelor de fond, părțile se vor înfățișa în persoană, afară numai dacă unul dintre soți:

execută o pedeapsă privativă de libertate;

este împiedicat de o boală gravă;

este pus sub interdicție judecătorească;

are reședința în străinătate;

sau se află într-o altă asemenea situație, care îl împiedică să se prezinte personal;

în astfel de cazuri, cel în cauză se va putea înfățișa prin avocat, mandatar sau, după caz, prin tutore ori curator.

Cel mai des întâlnit caz în care se solicită divort la distanta este cel al soțului/soților cu reședința în străinătate.

 

Întrebări frecvente:

Ce se întâmplă dacă nu mă prezint la divorț?

Dacă sunteți reclamant (cel care cere divorțul) și nu vă aflați în niciunul din cazurile de mai sus, cererea Dvs. va fi respinsă, conform art. 922 C. proc. civ.: „Dacă la termenul de judecată, în primă instanță, reclamantul lipsește nejustificat și se înfățișează numai pârâtul, cererea va fi respinsă ca nesusținută.”

Totuși, dacă pârâtul (soțul chemat în judecată) a cerut și el divorțul, cererea acestuia va continua să se judece; dar asta este altă poveste.

Este nevoie să dau avocatului procură?

Nu. Avocatul vă poate reprezenta în baza împuternicirii avocațiale.

Este nevoie să mă întâlnesc personal cu avocatul?

Nu. Pentru divort la distanta, și nu numai, avocatul poate fi angajat online.

Am scris aici despre procedura de lucru online: avocat online

Este posibil un divort la distanta la notar?

Nu. Procedura notarială a divorțului presupune prezența personală a soților la biroul notarului la termenul stabilit pentru finalizarea divorțului. La fel stau lucrurile și cu divorțul administrativ.

Deci un divort la distanta poate avea loc doar la Judecătorie.

Este posibil divorțul la distanță prin mediere?

Nu, divorțul la mediator nu este posibil în nicio situație, deci nu vă puteți adresa acestuia nici pentru divort la distanta.

Precizare: vă puteți adresa unui mediator pentru divorț, acesta va încheia un acord în acest sens însă, ulterior, este necesară formularea unei cereri de divorț la Judecătorie, la care, da, se anexează acordul de divorț, dar divorțul se pronunță tot de către judecător, și tot în instanță.

Astfel, nu există opțiunea de a intra în biroul mediatorului și de a deși de acolo divorțați imediat ce semnați niște hârtii.

Să ne înțelegem corect, noi apreciem rolul mediatorului în soluționarea conflictelor, însă în acest caz legea nu permite încetarea căsătoriei fără supravegherea judecătorului.

Cum fac dovada reședinței în străinătate?

Cu acte de identitate/ședere eliberate de statul de reședință, contract de muncă, de închiriere, etc.

Informații complementare

mai multe detalii despre subiect puteți afla dând click pe linkurile de mai jos:

divorțul la instanță

cum se desfășoară procesul

cât durează divorțul în instanță

cât costă un divorț

divorț din culpă comună

numele după divorț 

cum se împart bunurile soților după divorț

Legislație 

Art. 916 Cererea de divorț

(1) Cererea de divorț va cuprinde, pe lângă cele prevăzute de lege pentru cererea de chemare în judecată, numele copiilor minori ai celor 2 soți ori adoptați de aceștia.

(2) Dacă nu sunt copii minori, se va menționa în cerere această împrejurare.

(3) La cerere se vor alătura o copie a certificatului de căsătorie și, după caz, câte o copie a certificatelor de naștere ale copiilor minori.

(4) La cerere se poate alătura, după caz, înțelegerea soților rezultată din mediere cu privire la desfacerea căsătoriei și, după caz, la rezolvarea aspectelor accesorii divorțului.

 

Articolul 921 Prezența personală a părților

(1) În fața instanțelor de fond, părțile se vor înfățișa în persoană, afară numai dacă unul dintre soți execută o pedeapsă privativă de libertate, este împiedicat de o boală gravă, este pus sub interdicție judecătorească, are reședința în străinătate sau se află într-o altă asemenea situație, care îl împiedică să se prezinte personal; în astfel de cazuri, cel în cauză se va putea înfățișa prin avocat, mandatar sau, după caz, prin tutore ori curator.

(2) Instanța va încerca la fiecare înfățișare împăcarea soților.

(3) În toate cazurile, instanța este obligată să îl asculte pe copilul minor, potrivit prevederilor Codului civil.

Articolul 922 Absența reclamantului

Dacă la termenul de judecată, în primă instanță, reclamantul lipsește nejustificat și se înfățișează numai pârâtul, cererea va fi respinsă ca nesusținută.

 

Articolul 923 Citarea pârâtului 

Dacă procedura de citare a soțului pârât a fost îndeplinită prin afișare, iar acesta nu s-a prezentat la primul termen de judecată, instanța va cere dovezi sau va dispune cercetări pentru a verifica dacă pârâtul își are locuința la locul indicat în cerere și, dacă va constata că nu locuiește acolo, va dispune citarea lui la locuința sa efectivă, precum și, dacă este cazul, la locul său de muncă.

Nota bene pentru divort la distanta:

informațiile de mai sus sunt mult simplificate pentru a fi accesibile unui public neinițiat. Astfel, nu au fost prezentate toate situațiile particulare ce pot apărea în legătură cu subiectul expus. Pentru asta s-au scris tratate de drept.

Considerați acest articol ca fiind unul cu titlu informativ și general! Autoarea nu este responsabilă, sub nicio formă, cu privire la modul cum înțelegeți, cum interpretați și cum alegeți să folosiți informațiile de mai sus. Consultați în mod direct un avocat înainte de a lua o decizie cu privire la demersul Dvs!

 

articol scris de Geanina DRIAN, avocat.

SURSA FOTO 

interior: pagina de Facebook a Cabinetului de Avocat geanina DRIAN

copertă: pixabay.com

 

 

Loading

× Contactati-ne!