Blog

Pârât și reclamant – ce înseamnă?

Pârât și reclamant – cine sunt ei?

Un proces vine la pachet cu neliniști și întrebări dintre cele mai diverse. Situația poate deveni mult mai prietenoasă odată cu înțelegerea noțiunilor de bază. Abecedarul justiției începe cu pârâtul și reclamantul. Cine sunt ei?

Ce înseamnă pârât? Ce înseamnă reclamant?

Reclamant este cel care face o reclamație. Împotriva unui pârât. 
Deci pârâtul este cel pe care reclamantul îl pârăște.

Simplu, nu? 

Cum stă treaba în apel?

Eroii noștri de mai sus, devin:
                  apelant – cel care declară apel,
                  intimat – se apără de apelul apelantului.

Dar în recurs?

                  recurentul – cel care declară recurs, și
                  intimatul – se apără de recursul recurentului,

ajunși la capătul drumului, probabil și al puterilor, se vor resemna cu decizia forului superior.

Acum că știm răspunsul la întrebările ce înseamnă pârât și ce înseamnă reclamant, ce ar mai fi de știut?

Trebuie el, pârât sau reclamant, să se prezinte personal în instanță?

Legea -Codul de procedură civilă- zice că nu. În majoritatea cazurilor (cu câteva excepții), ei pot fi reprezentați. Adică altcineva –AVOCAT, mandatar, etc- le poate susține cauza.

Art. 80 C.proc.Civ. – Formele reprezentării

(1) Părţile pot să exercite drepturile procedurale personal sau prin reprezentant. Reprezentarea poate fi legală, convenţională sau judiciară.

(2) Persoanele fizice lipsite de capacitate de exerciţiu vor sta în judecată prin reprezentant legal.

(3) Părţile pot să stea în judecată printr-un reprezentant ales, în condiţiile legii, cu excepţia cazului în care legea impune prezenţa lor personală în faţa instanţei.

(4) Când legea prevede sau când circumstanţele cauzei o impun pentru a se asigura dreptul la un proces echitabil, judecătorul poate numi pentru oricare parte din proces un reprezentant în condiţiile art. 58 alin. (3), arătând în încheiere limitele şi durata reprezentării.

 

pârât și reclamant

Nota bene cu privire la ce înseamnă pârât și ce înseamnă reclamant:

informațiile de mai sus sunt mult simplificate pentru a fi accesibile unui public neinițiat. Astfel, nu au fost prezentate toate situațiile particulare ce pot apărea în legătură cu subiectul expus; pentru asta s-au scris tratate de drept. 
Considerați acest articol ca fiind unul cu titlu informativ și general! Autoarea nu este responsabilă, sub nicio formă, cu privire la modul cum înțelegeți, cum interpretați și cum alegeți să folosiți informațiile de mai sus. Consultați în mod direct un avocat înainte de a lua orice decizie cu privire la speța Dvs!

articol scris de Geanina DRIAN, avocat.

Loading

× Contactati-ne!