Politica de confidentialitate a datelor – GDPR

Confidențialitatea datelor personale este unul dintre angajamentele fundamentale ale Cabinetului de Avocat Geanina DRIAN și a www.avocatdrian.ro, numite în continuare, împreună, “site-ul” sau “avocatul” sau “Cabinetul”.

Date personale reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau
identificabilă, iar o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un număr de
identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici fizic, psihologic, mental, identitate economică, culturală sau socială.

Politica de confidențialitate a avocatdrian.ro se referă la datele personale ale avocaților componenți, ale colaboratorilor, ale clienților, ale altor persoane care ne contactează și care ne vizitează și ale reprezentanților acestora, ale angajaților/potențialilor angajați și se aplică datelor colectate în scris sau prin intermediul site-ului www.avocatdrian.ro, prin e-mail sau prin alte modalități de contact off-line.

Politica de confidențialitate descrie:

 • scopurile pentru care colectăm și folosim datele dumneavoastră personale;
 • motivele de prelucrare pentru astfel de scopuri;
 • categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră și care sunt procesate;
 • durata procesării acestor date;
 • drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate și modul în care le puteți exercita;
 • cui putem dezvălui datele personale

www.avocatdrian.ro procesează datele personale menționate ca obiect al politicii de confidențialitate, în conformitate cu principiile stabilite în legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (“GDPR”).

Această politică generală se aplică pe site-ul web pe care va aflati, www.avocatdrian.ro

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Deși puteți accesa continutul Site-ului fără a furniza vreo informație personală, în unele cazuri aceste informații vă sunt cerute pentru a
vă putea oferi serviciile online pe care le solicitați, conform scopurilor declarate respectiv, in vederea inregistrarii la servicii online sau prin e-mail, formularii de comentarii, contact, reclamatii, cerere oferta, comanda produs, sunt acum necesare desfasurarii corespondentei.

www.avocatdrian.ro va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

Când vizitatorii lasă comentarii pe site, colectăm datele arătate în formularele de comentarii, dar și adresa IP a vizitatorului și șirul agenților utilizator din navigator pentru a ne ajuta la detectarea spamului.

Un șir făcut anonim (numit și un hash), creat din adresele tale de email, poate fi furnizat serviciului Gravatar pentru a vedea dacă îl folosești. Politica de confidențialitate a serviciului Gravatar este disponibilă aici: https://automattic.com/privacy/. După aprobarea comentariului, fotografia ta de profil este vizibilă pentru public lângă comentariul tău.

Dacă încărcați imagini pe situl web, ar trebui să evitați încărcarea imaginilor care au incluse date de locație înglobate (exif gps). Vizitatorii siteului web pot descărca și extrage toate datele despre locație din imaginile de pe site.

Formulare de contact

Dacă lăsați un comentariu pe siteul nostru, puteți opta pentru salvarea în cookie-uri a numelui, adresei de email și siteului Dvs. web. Acestea sunt pentru confortul Dvs., astfel nu mai trebuie să le completați din nou când lăsați un alt comentariu. Aceste cookie-uri vor fi valabile un an.

Dacă aveți un cont și vă autentificați în acest site, vom seta un cookie temporar pentru a determina dacă navigatorul Dvs. acceptă cookie-uri. Acest cookie nu conține date personale și este eliminat când închideți
navigatorul.

Când vă autentificați, vom seta și câteva cookie-uri pentru a vă salva informațiile de autentificare și opțiunile de afișare pe ecran. Cookie-urile de autentificare sunt păstrate mai multe zile, iar cele pentru opțiuni de afișare pe ecran sunt păstrate un an. Dacă selectați „Ține-mă minte”, cookie-urile de autentificare vor fi păstrate două săptămâni. Dacă vă dezautentificați din cont, cookie-urile de autentificare vor fi eliminate.

Articolele din acest site pot include conținut înglobat (de exemplu, videouri, imagini, articole etc.). Conținutul înglobat de pe alte situri web se comporta exact la fel ca și cum vizitatorii au vizualizat un alt site web.

Aceste siteuri web pot să colecteze date despre Dvs., să folosească cookie-uri, să înglobeze urmărirea suplimentară a terților și să vă monitorizeze interacțiunea cu conținutul înglobat, inclusiv să vă urmărească interacțiunea cu conținutul înglobat dacă aveți și un cont și sunteți autentificat în acel site web.

Scopurile și temeiurile de prelucrării

Dacă sunteți client al Site-ului, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce revin www.avocatdrian.ro si Cabinet de Avocat Geanina DRIAN în contextul serviciilor prestate prin intermediul siteului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de
  arhivare.

Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință
imposibilitatea www.avocatdrian.ro de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului.

 • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms, newsletter) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de www.avocatdrian.ro, prin intermediul siteului.

Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați. 

Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/sms conţinând comunicări comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor Dvs. în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a siteului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe site.

Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al www.avocatdrian.ro de a îmbunătății permanent experiența clienților pe site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este
voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră. 
Dacă sunteți vizitator al Site-ului, www.avocatdrian.ro

prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms, newsletter, telefonic), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de www.avocatdrian.ro, prin intermediul siteului.

Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe site. Pentru dezabonarea de la
primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe site.

Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al www.avocatdrian.ro de a asigura funcționarea corectă a siteului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor siteului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

Durata pentru care vă prelucrăm datele.

Ca principiu, www.avocatdrian.ro va prelucra datele dumneavoastră cu
caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de
prelucrare menționate mai sus.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în
scop de marketing, www.avocatdrian.ro va înceta prelucrarea datelor
dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta
prelucrările desfășurate de www.avocatdrian.ro pe baza consimțământului exprimat
de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

Dezvăluirea datelor cu
caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, www.avocatdrian.ro
poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe
persoane sau entități care sprijină www.avocatdrian.ro în desfășurarea activității prin
intermediul site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT),
ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri
exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea siteului;
 • pentru menținerea, personalizarea și
  îmbunătățirea siteului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea
  și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate,
  dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale
  de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter
  personal este prevăzută de lege etc.

Transferul datelor cu
caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către www.avocatdrian.ro
pot fi transferate în afara României, dar doar către state din
Uniunea Europeană.

Drepturile de care
beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării
datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de
următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a
  primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către www.avocatdrian.ro,
  conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de
  a obține confirmarea din partea www.avocatdrian.ro cu privire la
  prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile
  de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care
  se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor,
  etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a
  obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către www.avocatdrian.ro a
  datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea
  datelor incomplete. Rectificarea/completarea va fi comunicată fiecărui
  destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest
  lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri
  nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul
  dintre următoarele motive:

–  acestea nu mai sunt necesare pentru
îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;


în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei
juridic pentru prelucrare;


în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime
care să prevaleze;


în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;


în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea
unei obligații legale;


datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de
servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al
dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de
ștergere a datelor, www.avocatdrian.ro
anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să
continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricționarea prelucrării în
  măsura în care:


persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea
corectitudinii datelor;


prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu
caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;


operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul
prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea
sau apărarea unui drept în instanță;


persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct),
pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale
operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.


dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu
caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și
într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie
transmise de către www.avocatdrian.ro către
alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute
de lege;

 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește
  activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări
  conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situația
   particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie
   prelucrate în temeiul interesului legitim al www.avocatdrian.ro
   sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care www.avocatdrian.ro poate
   demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și
   care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor
   vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în
   instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio
   justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing
   direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii
  individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate
  numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de
  profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o
  afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale
  de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor
  competente, în măsura în care considerați necesar.

Puteți să vă exercitați drepturile menționate anterior și să
aflați mai multe informații despre aceste drepturi, depunând o solicitare scrisă
la Cabinet de Avocat Geanina DRIAN, cu sediul în Iași, Bd. Ștefan cel Mare și
Sfânt nr. 18-20, Iași, prin email la cabinet@avocatdrian.ro sau telefonic la 0744.33.05.33. Ne angajăm să tratăm
întotdeauna cererile dumneavoastră cu cea mai mare atenție și să răspundem
întrebărilor pe care le puteți avea în cel mai scurt timp posibil.

Continuarea accesului dumneavoastra la conținutul siteului www.avocatdrian.ro constituie un accept al politicii noastre de confidențialitate.

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: https://avocatdrian.ro/politica-cookies/

× Contactati-ne!