Blog

Cat costa un divort?

Clienții vor să știe cat costa un DIVORT; firesc, nu?

Și ar vrea sa găsească undeva o listă de prețuri. Oficială, dacă se poate.

Și tot merg din click în click în speranța că măcar pe un site, măcar un avocat, o să scrie niște cifre.

A, s-ar mai bucura sa găsească informația înainte să sune un avocat sau altul. Ca să nu piardă vremea dacă e prea scump.

Da, noi, avocații, știm toate astea. Iar faptul că majoritatea nu scrie ceva concret și citează în dodii din legile avocaturii, nu e chiar o conspirație mondială, ci chiar acele legi ale avocaturii.

Deci cat costă? Pe scurt: 100 sau 200 lei taxa de timbru + xxxx lei onorariul avocatului.

Cum ”xxxx”?

Unde scrie că avocatul nu are voie să spună public cat costa un divort?

Art. 20 din Codul deontologic al avocatului român:

(6) Comunicările avocatului nu pot conține: onorariile practicate în relația cu clienții; garanția rezultatului.

Art. 2491 din Statutul profesiei de avocat:

(2) Indiferent de mijlocul de publicitate utilizat, sunt interzise:

e) menţiunile referitoare la valoarea serviciilor oferite de avocat (…).

Dar câteva lucruri concrete se pot spune!

Nu există onorarii minime și/sau onorarii maxime.

Deci motivul: „onorariul minim la care ne obligă legea este de…”, e o replică dintr-un film, nu din realitate.

În stabilirea onorariului, fiecare avocat este absolut liber să hotărască.

Da, legea dă niște criterii -cât de important si ocupat e avocatul, cat de complexă cauza, etc- dar nu și niște sume.

Onorariul este negociat, nu impus; sunteți liberi să nu îl acceptați și să căutați alt avocat.

Ce influențează onorariul avocatului pentru divort?

 • dacă este prin acord sau nu (cea mai ieftină, simplă și rapidă variantă);
 • dacă se vor audia martori;
 • dacă este cu sau fără minori;
 • dacă implică părți sau proceduri în străinătate;
 • etc.

De ce contează cele de mai sus pentru cat costa un divort?

Pentru că adaugă durată și complexitate cauzei dar, mai ales, probatoriului.

Adică cereri mai elaborate de redactat, mai multe termene de judecată, mai mult timp petrecut în instanță, timpi mai mari de așteptare atunci când se trimit citații în străinătate sau se cere efectuarea unei anchete sociale în altă țară, proceduri mai complexe prin audieri de minori si martori, interogatorii, etc.

Cat costa un avocat?

Oamenii întreabă deseori „cat costa un avocat?”.

Păi cum, de tot? Vrea cineva să cumpere unul, doi avocați să îi aibă pe stoc?

Mă gândesc că, de fapt, clienții vor să știe cat costă un divort sau un proces, în general, și cât este onorariul avocatului, în particular.

În fine, ce vreau să spun aici este că onorariul avocatului se adaugă la celelalte cheltuieli, care sunt separate.

Deci cat costa un divort?

Scurt si la obiect:

 • 100 sau 200 lei – taxa judiciară de timbru, după cum e divorț prin acord sau nu, cu sau fără minori, etc;
 • xxxx lei – onorariul avocatului.

Alte posibile cheltuieli:

 • traduceri de acte;
 • cheltuieli poștale;
 • deplasările martorilor;
 • expertize/evaluări psihologice (rar).

cat costa un divort

 

Onorariile avocaților conform legii

Art. 30 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
(1)Pentru activitatea sa profesională avocatul are dreptul la onorariu şi la acoperirea tuturor cheltuielilor făcute în interesul procesual al clientului său.
(2)Activitatea desfăşurată de avocat în condiţiile legii şi ale Statutului profesiei de avocat, indiferent de forma şi modalitatea de exercitare a profesiei, care generează venituri profesionale, nu poate fi reconsiderată ca activitate dependentă în conformitate cu prevederile din Codul fiscal.
(3)Avocaţii pot conveni cu clienţii onorarii superioare celor stabilite în tabloul onorariilor minimale adoptat de Consiliul U.N.B.R.
(4)În acest scop, avocatul poate să îşi deschidă un cont bancar pentru încasarea onorariilor şi altul pentru depunerea sumelor primite de la client pentru cheltuieli procesuale în interesul acestuia. Modul de administrare a sumelor predate de client avocatului, pentru cheltuieli procesuale în interesul său, va fi stabilit prin convenţia dintre avocat şi client, în condiţiile prevăzute de statutul profesiei.
(5)Contractul de asistenţă juridică, legal încheiat, este titlu executoriu. Învestirea cu formulă executorie este de competenţa judecătoriei în a cărei rază teritorială se află sediul profesional al avocatului. Restanţele din onorarii şi alte cheltuieli efectuate de avocat în interesul procesual al clientului său se recuperează potrivit dispoziţiilor statutului profesiei.

Geanina DRIAN, avocat

 

sursa foto: pixabay.com

 

 

 

Loading

× Contactati-ne!