Blog

Pensia anticipată (2024)

Pensia anticipată – chestiuni introductive

Dreptul la asigurări sociale este garantat de stat și se exercită, în condițiile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, prin sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.

Potrivit art. 2 lit. e), sistemul public de pensii se organizează și funcționează având la bază, printre altele, principiul egalității, potrivit căruia se asigură tuturor participanților la sistemul public de pensii, contribuabili și beneficiari, un tratament nediscriminatoriu, între persoane aflate în aceeași situație juridică, în ceea ce privește drepturile și obligațiile prevăzute de lege.

Potrivit art. 51 alin. 1 din Legea nr. 263/2010, în sistemul public de pensii se acordă următoarele categorii de pensii:

 • pensia pentru limită de vârstă;
 • pensia anticipată;
 • pensia anticipată parțială;
 • pensia de invaliditate;
 • pensia de urmaș.

În cele ce urmează vom aborda condițiile de acordare a pensiei anticipate și a celei anticipate parțial.

 

 1. Ce este pensia anticipată?

În conținutul Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice noțiunea de pensie anticipată nu este definită, motiv pentru care vom încerca să o definim drept beneficiul acordat asiguraților care au realizat stagiul complet de cotizare de a dobândi, înainte a de împlini vârsta standard de pensionare, dreptul la asigurări sociale.

 1. Cine poate beneficia de pensia anticipată?

Potrivit art. 62 alin. (1) din același act normativ, pensia anticipată propriu-zisă se cuvine persoanei care a realizat un stagiu de cotizare cu cel puțin 8 ani mai mare decât stagiul complet de cotizare prevăzut de lege, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare.

Pe de altă parte, pensia anticipată parțială se cuvinte persoanei care a realizat stagiul complet de cotizare, precum și celor care au depășit stagiul complet de cotizare cu până la 8 ani, cu cel mult 5 ani înainte împlinirii vârstei standard de pensionare2.

În ceea ce privește vârsta standard de pensionare și stagiul complet de cotizare, potrivit art. 53 alin. (1) și (3):

 • vârsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru bărbați și 63 de ani pentru femei;
 • stagiul complet de cotizare este de 35 ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați.

 

 1. Cum se calculează stagiul de cotizare pentru pensia anticipată?

Atât în cazul pensiei anticipate propriu-zise, cât și în cazul celei parțiale, nu se vor lua în calcul, la stabilirea stagiului de cotizare necesar acordării pensiei, perioada în care persoana:

 • a beneficiat de pensie de invaliditate;
 • a urmat cursurile de zi ale învățământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiția absolvirii acestora cu diplomă;
 • a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legală stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat.
 1. Cum se calculează pensia anticipată?

Pensia anticipată propriu-zisă se calculează în aceleași condiții cu cele prevăzute de lege pentru limită de vârstă.

La polul opus, cuantumul pentru pensia anticipată parțială se stabilește din cuantumul pensie pentru limită de vârstă prin diminuarea acestuia în raport cu stagiul de cotizare realizat și cu numărul de luni cu care s-a redus vârsta standard de pensioare.

 

 

Tabel cu penalizarea pentru pensia anticipată

Perioada de cotizare realizată peste stagiul standard complet de cotizare prevăzut în anexa nr. 5Procentul de diminuare pentru fiecare lună de anticipare %
            până la 1 an                          0,5
            peste 1 an                         0,45
           peste 2 ani                         0,40
           peste 3 ani                          0,35
           peste 4 ani                          0,30
           peste 5 ani                           0,25
           peste 6 ani                           0,20
          între 7 și 8 ani                           0,15

De exemplu,

în cazul unui bărbat care a realizat stagiul complet de cotizare, fără a-l depăși, a împlinit vârsta de 60 de ani și mai are 50 de luni (4 ani și 2 luni) până împlinirea vârstei standard, cuantumul acesteia se va reduce astfel:  50 x 0,5 = 25 %.

În cazul unei femei care a realizat stagiul complet de cotizare, fără a-l depăși, a împlinit vârsta de 60 de ani și mai are 25 de luni (2 ani și o lună) până la împlinirea vârstei standard pe pensionare (63 de ani), cuantumul pensie se va reduce astfel: 25 x 0,5 = 12,5 %.

 1. Ce se întâmplă la împlinirea vârstei standard de pensionare?

La împlinirea condițiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă (stagiu complet de cotizare și vârsta standard), pensia anticipată se transformă în pensie pentru limită de vârstă și se recalculează prin adăugarea perioadelor asimilate și a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de suspendare a plății pensiei anticipate.

Transformarea operează și în cazul pensiei anticipate parțiale în pensie pentru limită de vârstă. Aceasta se recalculează prin eliminarea diminuării arătate mai sus și prin adăugarea perioadelor asimilate și a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de suspendare a plății pensiei anticipate parțiale.

Transformarea pensiei anticipate în pensie pentru limită de vârstă, inclusiv în ceea ce privește recalcularea și eliminarea diminuării, se efectuează din oficiu.

 1. Avem situații de excepție de la aceste reguli?

O situație de excepție este prevăzută în cazul persoanelor care au locuit cel puțin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentă din cauza extracției, preparării și arderii cărbunelui sau a șisturilor bituminoase, a extracției și preparării minereurilor de uraniu, a extracției și prelucrării minereurilor feroase și neferoase cu conținut de praf sau de emisii de gaze cu efect de seră, de amoniac și derivate, de cupru, plumb, sulf, azot, fosfor, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, feldspat și siliciu ori de radiații din minereuri radioactive, hidrogen sulfurat, crom trivalent, crom hexavalent, cianuri, de pulberi metalice și/sau de cocs metalurgic, a prelucrării țițeiului sulfuros, desulfurării benzinei, a țițeiului parafinos și neparafinos, a distilării țițeiului în vederea producerii păcurii și a uleiurilor, pe o rază de 8 km în jurul localității în care se află situl contaminat, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără penalizarea prevăzută la alin. (4)

De exemplu,

dacă un bărbat a locuit timp de 30 de ani în proximitatea unui astfel de sit, a împlinit vârsta de 61 de ani și 3 luni, a realizat stagiul complet de cotizare (35 de ani) și mai are 45 de luni până la împlinirea vârstei standard de pensionare, cuantumul acesteia se va reduce astfel: 45 – 24 (beneficiul de 2 ani acordat de legiuitor) = 21 de luni; 21 x 0,5= 10,5 %.

Notă: până la data de 16.07.2016, penalizarea pentru pensionarea anticipate parțiale era de 0,75 %, fără a distinge în funcție de perioada de contribuție peste stagiul complet de cotizare.

Potrivit actualei forme a legii, persoanele ale căror drepturi la pensie anticipată parțială s-au deschis în perioada 01.01.2011 – 16.07.2016 beneficiază de recalcularea pensiei prin aplicarea noilor limite de penalizare (cele arătate în tabelul de mai sus).

Trebuie menționat faptul că recalcularea se face la cererea persoanei interesate, iar drepturile la pensie recalculată se cuvin și se plătesc începând cu luna următoare înregistrării acesteia la Casa teritorială de pensii în evidențele căreia se află dosarul de pensie al solicitantului.

pensia anticipată

În ce lege scrie despre pensia anticipată?

În Legea nr. 263/2010, la art. 1 și art. 62-65, pe care le redăm, acolo unde este cazul, cu tot cu istoricul modificărilor, pentru a facilita urmărirea evoluției în timp a prevederilor legale.

Articolul 1

Dreptul la asigurări sociale este garantat de stat și se exercită, în condițiile prezentei legi, prin sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, denumit în continuare sistemul public de pensii.

Articolul 62

(1) Pensia anticipată se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu cel puțin 8 ani mai mare decât stagiul complet de cotizare prevăzut de prezenta lege.

(2) Abrogat. (la 01-01-2018, Alineatul (2) din Articolul 62 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 63, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )

(3) La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipate nu se iau în considerare perioadele asimilate prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a)-c).(la 01-01-2018, Alineatul (3) din Articolul 62 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 64, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017)

(4) Cuantumul pensiei anticipate se stabilește în aceleași condiții în care se stabilește cel al pensiei pentru limită de vârstă.

Articolul 63

La acordarea pensiei anticipate, reducerea vârstei standard de pensionare prevăzute la art. 62 alin. (1) nu poate fi cumulată cu nicio altă reducere reglementată de prezenta lege sau de alte acte normative.

 Articolul 64

(1) La data îndeplinirii condițiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia anticipată se transformă în pensie pentru limită de vârstă și se recalculează prin adăugarea perioadelor asimilate și a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de suspendare a plății pensiei anticipate.

(2) Transformarea pensiei anticipate în pensie pentru limită de vârstă, în condițiile prevăzute la alin. (1) , se face din oficiu.

Articolul 65

(1) Pensia anticipată parțială se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare, precum și celor care au depășit stagiul complet de cotizare cu până la 8 ani.

Notă: Decizie de admitere: HP nr. 25/2023 , publicată în Monitorul Oficial nr. 461 din 26 mai 2023:
În interpretarea și aplicarea prevederilor art. 82 alin. (1) , prin raportare la cele ale art. 79 alin. (1) lit. c) și art. 65 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, nu este exclusă existența unui drept de opțiune între pensia de invaliditate și pensia anticipată parțială la data îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege pentru această din urmă categorie de pensie.

(2) Abrogat. (la 01-01-2018, Alineatul (2) din Articolul 65 , Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 65, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017 )

(3) La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipate parțiale nu se iau în considerare perioadele asimilate prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a)-c). (la 01-01-2018, Alineatul (3) din Articolul 65 , Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 66, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017)

(4) Cuantumul pensiei anticipate parțiale se stabilește din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă, prin diminuarea acestuia în raport cu stagiul de cotizare realizat și cu numărul de luni cu care s-a redus vârsta standard de pensionare, conform tabelului nr. 2^1.Tabelul nr. 2^1 (n.a.regăsiți tabelul mai sus, în articol). 

 

pensia anticipată

(la 17-07-2016, Alin. (4) al art. 65 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 142 din 12 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 14 iulie 2016. ) (5) Persoanele care au locuit cel puțin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentă din cauza extracției, preparării și arderii cărbunelui sau a șisturilor bituminoase, a extracției și preparării minereurilor de uraniu, a extracției și prelucrării minereurilor feroase și neferoase cu conținut de praf sau de emisii de gaze cu efect de seră, de amoniac și derivate, de cupru, plumb, sulf, azot, fosfor, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, feldspat și siliciu ori de radiații din minereuri radioactive, hidrogen sulfurat, crom trivalent, crom hexavalent, cianuri, de pulberi metalice și/sau de cocs metalurgic, a prelucrării țițeiului sulfuros, desulfurării benzinei, a țițeiului parafinos și neparafinos, a distilării țițeiului în vederea producerii păcurii și a uleiurilor, respectiv în localitățile

Baia Mare, Călărași, Copșa Mică, Drobeta-Turnu Severin, Slatina, Târgu Mureș, Târnăveni, Turnu Măgurele, precum și în localitățile Abrud, Avram Iancu, Baia de Arieș, Bistra, Lupșa, Ocna Mureș, Ocoliș, Roșia Montană, Sălciua și Zlatna din județul Alba, Aluniș, Arad, Cicir, Fântânele, Frumușeni, Horea, Mândruloc, Tisa Nouă, Vladimirescu din județul Arad, Pitești din județul Argeș, Bacău, Comănești și Onești din județul Bacău, Băița din județul Bihor, Maieru, Rodna și Șanț din județul Bistrița-Năsăud,

Codlea, Crizbav, Făgăraș, Feldioara, Hălchiu, Satu Nou și Victoria din județul Brașov, Brăila, Chișcani și Tichilești din județul Brăila, Anina, Armeniș, Ciudanovița, Moldova Nouă, Oțelu Roșu și Reșița din județul Caraș-Severin, Aghireșu, Câmpia Turzii, Căpușu Mare, Dej, Iara și Turda din județul Cluj, Năvodari din județul Constanța, Baraolt din județul Covasna, Târgoviște și Titu din județul Dâmbovița, Ișalnița din județul Dolj, Galați din județul Galați, Clejani, Giurgiu din județul Giurgiu,

Letca Nouă, Brănești, Bâlteni, Bustuchin, Câlnic, Drăgotești, Fărcășești, Ionești, Mătăsari, Motru, Negomir, Plopșoru, Prigoria, Roșia de Amaradia, Rovinari, Turburea, Turceni și Urdari din județul Gorj, Bălan, Borsec, Corbu, Jolotca, Sândominic și Tulgheș din județul Harghita, Aninoasa, Baia de Criș, Băița, Brad, Călan, Certeju de Sus, Criscior, Deva, Ghelari, Hunedoara, Lupeni, Orăștie, Petrila, Petroșani, Răchitova, Șoimuș, Teliucu Inferior, Uricani, Vața de Jos, Vețel, Vulcan din județul Hunedoara, Ciulnița și Slobozia din județul Ialomița, Băiuț, Borșa, Cavnic, Cicârlău, Desești,

Satulung, Șișești, Remetea Chioarului și Copalnic Mănăștur din județul Maramureș, Grințieș și Săvinești din județul Neamț, Brazi, Comarnic, Florești, Ploiești și Valea Călugărească din județul Prahova, Videle din județul Teleorman, Broșteni, Crucea, Iacobeni, Ostra, Stulpicani și Vatra Dornei din județul Suceava, Fârdea, Margina, Nădrag și Tomești din județul Timiș, Mina Altân Tepe și Tulcea din județul Tulcea, Berbești și Râmnicu Vâlcea din județul Vâlcea,

pe o rază de 8 km în jurul localității în care se află situl contaminat, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără penalizarea prevăzută la alin. (4) .(la 27-07-2023, Alineatul (5), Articolul 65, Sectiunea a 3-a, Capitolul IV a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 252 din 21 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 24 iulie 2023)

(6) Prevederile alin. (5) se aplică până la data de 31 decembrie 2030.

(7) Persoanele ale căror drepturi de pensie anticipată parțială s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011-16 iulie 2016 beneficiază de recalcularea pensiei prin aplicarea prevederilor alin. (4) .(la 23-11-2017, Articolul 65 din Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost completat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 216 din 17 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 20 noiembrie 2017)

(8) Recalcularea prevăzută la alin. (7) se face la cererea persoanei interesate, iar drepturile de pensie recalculate se cuvin și se plătesc începând cu luna următoare înregistrării acesteia la casa teritorială de pensii în evidențele căreia se află dosarul de pensie al solicitantului.(la 23-11-2017, Articolul 65 din Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost completat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 216 din 17 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 20 noiembrie 2017 )(9) Prevederile alin. (7) și (8) se aplică persoanelor care, până în luna depunerii cererii, inclusiv, nu au îndeplinit condițiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă.(la 23-11-2017, Articolul 65 din Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost completat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 216 din 17 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 20 noiembrie 2017 ).

Nota bene cu privire la articolul despre pensia anticipată:

informațiile de mai sus sunt mult simplificate pentru a fi accesibile unui public neinițiat. Astfel, nu s-a răspuns la toate întrebările particulare ce pot apărea în legătură cu subiectul expus. Pentru asta s-au scris tratate de drept.

Considerați acest articol ca fiind unul cu titlu informativ și general! Autorul nu este responsabil, sub nicio formă, cu privire la modul cum înțelegeți, cum interpretați și cum alegeți să folosiți informațiile de mai sus. Consultați în mod direct un avocat înainte de a lua o decizie cu privire la speța Dvs!

articol scris de Alexandru AGAVRILOAIE, avocat

SURSA FOTO 

interior: pagina de Facebook a Cabinetului de Avocat geanina DRIAN

copertă: pixabay.com

 

pensia anticipată

 

 

 

Loading

× Contactati-ne!