Blog

Pensia de urmas (2024)

Ce este pensia de urmas?

Legea nr. 263/2010 nu definește pensia de urmas, motiv pentru care vom încerca să o definim drept compensația bănească pe care statul o acordă copiilor și soțului supraviețuitor ca urmare a decesului soțului susținător.

Cine poate beneficia de pensia de urmas?

Conform art. 83 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice pot beneficia de pensia de urmas copiii și soțul supraviețuitor1, doar dacă soțul care a decedat avea calitatea de pensionar la momentul survenirii decesului sau îndeplinea condițiile pentru pensionare.

În ce condiții pot copiii primi pensia de urmas?

Lipsa unui părinte din viața copilului său determină un dezechilibru de ordin moral și financiar, motiv pentru care legiuitorul a înțeles să intervină și să acorde o compensație sub forma pensiei de urmaș.

În acest sens, art. 84 din Legea nr. 263/2010  stabilește limitele temporale până la care copilul poate beneficia de sprijinul statului2, astfel:

  • până la vârsta de 16 ani, dacă nu se află în continuarea studiilor;
  • dacă se află în continuarea studiilor, într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, poate beneficia de pensia de urmas până la vârsta de 26 de ani;
  • dacă până la vârsta de 16 ani, respectiv până la vârsta de 26 ani pentru copilul află în continuarea studiilor, copilul suferă o invaliditate de orice grad, va beneficia de ajutorul de la stat pe toată durata invalidității.

pensia de urmaș

Cum poate beneficia de pensia de urmas soțul supraviețuitor?

În privința soțului supraviețuitor legiuitorul român a înțeles să condiționeze acordarea sprijinului financiar, ca regulă, de durata căsătoriei.

Astfel, art. 85 din același act normativ prevede că soțul rămas în viață beneficiază de pensia de urmas pe întreaga sa durată de viață, începând cu împlinirea vârstei standard de pensionare, care este în prezent 63 de ani pentru femei și 65 de ani pentru bărbați, dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin 15 ani3.

Ce se întâmplă dacă durata căsătoriei este mai mică de 15 ani?

Dacă durata căsătoriei este mai mică de 15 ani, dar de cel puțin 10 ani, cuantumul pensiei de urmas se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună, respectiv cu 6,0% pentru fiecare an de căsătorie în minus4.

De exemplu, dacă soții au fost căsătoriți timp de 12 ani și 8 luni, cuantumul pensie de urmaș va fi de 86% din cota propriu-zisă.

Există excepții privind acordarea pensiei de urmas soțului supraviețuitor?

Răspunsul este afirmativ.

De această dată, durata căsătoriei nu mai contează atât de mult, accentul punându-se fie pe situația medicală a soțului care supraviețuiește, fie pe circumstanțele decesului celuilalt soț.

În acest context sunt reglementate două ipoteze:

  1. dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin un an și soțul supraviețuitor este încadrat în gradul I sau II de invaliditate, acesta va beneficia de pensia de urmas indiferent de vârsta pe care o are5;
  2. dacă soțul susținător a decedat ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, soțul supraviețuitor are dreptul la pensie de urmaș indiferent de vârstă și de durata căsătoriei dacă nu realizează venituri lunare (dintr-un contract individual de muncă, din calitatea de funcționar public, din calitatea de ales într-o funcție electivă, în autoritatea legislativă, executivă ori judecătorească, pe durata mandatului) ori dacă aceste venituri sunt mai mici de 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea asigurărilor sociale de stat6.pensia de urmaș

Dacă soțul supraviețuitor nu îndeplinește condițiile anterior expuse, mai beneficiază în vreun fel de pensia de urmas?

Legiuitorul a înțeles să nu-l priveze pe soțul supraviețuitor de sprijinul financiar acordat și a stipulat, în conținutul art. 87 din Legea 263/2010, că soțul supraviețuitor care nu îndeplinește condițiile referitoare la durata căsătoriei, la limita de vârsta, la boală sau la cauza decesului soțului susținător, să beneficieze totuși de acest ajutor pe o perioadă de cel mult 6 luni de la data decesului, dacă în această perioadă nu realizează venituri ori aceste venituri sunt mai mici de 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea asigurărilor sociale de stat7.

Mai există și alte ipoteze în care soțul supraviețuitor să poată beneficia de pensia de urmas?

Și de această dacă răspunsul este unul afirmativ.

Dacă din căsătorie au rezultat copii a căror vârstă, la data decesului soțului susținător, era mai mică de 7 ani, atunci soțul supraviețuitor beneficiază de sprijinul acordat de stat până la momentul la care acești copii împlinesc vârsta de 7 ani, doar dacă nu realizează venituri lunare (dintr-un contract individual de muncă, din calitatea de funcționar public, din calitatea de ales într-o funcție electivă, în autoritatea legislativă, executivă ori judecătorească, pe durata mandatului) ori dacă aceste venituri sunt mai mici de 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea asigurărilor sociale de stat8.

Care este baza de referință pentru a stabili pensia de urmas?

Pensia de urmas se stabilește din pensia pentru limită de vârstă aflată în plată sau la care ar fi fost îndreptățit, din pensia de invaliditate de gradul I, dacă decesul susținătorului a intervenit înainte de împlinirea condițiilor pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă9.

Care este cuantumul pensiei de urmas?

Cuantumul pensiei de urmaș se calculează în raport de punctajul mediu anual realizat de soțul care a decedat, în funcție de număr beneficiarilor acestui sprijin astfel:

  1. 50% dacă avem un singur urmaș;
  2. 75% dacă avem 2 urmași și
  3. 100% dacă avem cel puțin 3 urmași10.

Dacă beneficiar al pensiei de întreținere este copilul și acesta este orfan de ambii părinți, cuantumul este reprezentat de însumarea drepturilor de pensie calculate după fiecare părinte11.

pensia de urmaș

Unde și ce spune legea despre pensia de urmas?

1Art. 83 din Legea 263/2010

Pensia de urmas se cuvine copiilor și soțului supraviețuitor, dacă susținătorul decedat era pensionar sau îndeplinea condițiile pentru obținerea unei pensii”;

2Art. 84 din Legea 263/2010

Copiii au dreptul la pensie de urmas: a) până la vârsta de 16 ani; b) dacă își continuă studiile într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani; c) pe toată durata invalidității de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care se aflau în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) sau b)”;

3Art. 85 din Legea 263/2010

1) Soțul supraviețuitor are dreptul la pensie de urmaș pe tot timpul vieții, la împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin 15 ani.

4Art. 85 alin. (2) din Legea 263/2010

În cazul în care durata căsătoriei este mai mică de 15 ani, dar de cel puțin 10 ani, cuantumul pensiei de urmaș cuvenit soțului supraviețuitor se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună, respectiv cu 6,0% pentru fiecare an de căsătorie în minus”;

5Art. 86 alin. (1) din Legea 263/2010

Soțul supraviețuitor are dreptul la pensie de urmas, indiferent de vârstă, pe perioada în care este invalid de gradul I sau II, dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin un an”;

6Art. 86 alin. (2) din Legea 263/2010 prevede:

Soțul supraviețuitor are dreptul la pensie de urmas, indiferent de vârstă și de durata căsătoriei, dacă decesul soțului susținător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale și dacă nu realizează venituri lunare din activități dependente aflându-se în una dintre situațiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) și b) sau pct. II , ori dacă acestea sunt mai mici de 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat”;

7Art. 87 din Legea 263/2010

Soțul supraviețuitor care nu îndeplinește condițiile prevăzute la art. 85 și la art. 86 alin. (1) beneficiază de pensie de urmas pe o perioadă de 6 luni de la data decesului, dacă în această perioadă nu realizează venituri lunare din activități dependente aflându-se în una dintre situațiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) și b) sau pct. II , sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat”.

 

pensia de urmaș

8Art. 88 din Legea 263/2010

Soțul supraviețuitor care are în îngrijire, la data decesului susținătorului, unul sau mai mulți copii în vârstă de până la 7 ani, beneficiază de pensie de urmaș până la data împlinirii de către ultimul copil a vârstei de 7 ani, în perioadele în care nu realizează venituri lunare din activități dependente aflându-se în una dintre situațiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) și b) sau pct. II , sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat”;

9Art. 89 alin. (1) din Legea 263/2010

Pensia de urmas se stabilește, după caz, din: a) pensia pentru limită de vârstă aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, în condițiile legii, susținătorul decedat; b) pensia de invaliditate gradul I, în cazul în care decesul susținătorului a survenit înaintea îndeplinirii condițiilor pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă”;

10Art. 89 alin. (2) din Legea 263/2010

Cuantumul pensiei de urmas se stabilește procentual din punctajul mediu anual realizat de susținător, aferent pensiei prevăzute la alin. (1) , în funcție de numărul urmașilor îndreptățiți, astfel:

a) 50% – pentru un singur urmaș;

b) 75% – pentru 2 urmași;

c) 100% – pentru 3 sau mai mulți urmași”;

11Art. 90 din Legea 263/2010

Cuantumul pensiei de urmaș, în cazul orfanilor de ambii părinți, se stabilește prin însumarea drepturilor de pensie de urmaș, calculate după fiecare părinte”.

Nota bene cu privire la articolul despre pensia de urmas

informațiile de mai sus sunt mult simplificate pentru a fi accesibile unui public neinițiat. Astfel, nu s-a răspuns la toate întrebările particulare ce pot apărea în legătură cu subiectul expus. Pentru asta s-au scris tratate de drept.

Considerați acest articol ca fiind unul cu titlu informativ și general! Autorul nu este responsabil, sub nicio formă, cu privire la modul cum înțelegeți, cum interpretați și cum alegeți să folosiți informațiile de mai sus. Consultați în mod direct un avocat înainte de a lua o decizie cu privire la speța Dvs!

pensia de urmaș

 

 

 

 

articol scris de Alexandru AGAVRILOAIE, avocat

 

 

 

 

SURSA FOTO 

interior: pagina de Facebook a Cabinetului de Avocat geanina DRIAN

copertă: pixabay.com

 

Loading

× Contactati-ne!