Blog

Pensie de intretinere. Intretinerea copiilor.

Cuprins:

Pensie de intretinere – în cele ce urmează, vom trimite la cea mai des întâlnită situație în materie, întreținerea datorată minorilor.

De asemenea, din același considerent, al popularității, vom trata aici doar cazul părinților, fără a expune și situațiile în care alte persoane pot fi obligate să presteze întreținere copiilor.

De asemenea, pentru că cel care trebuie să plătescă poate fi oricare dintre părinți, fără să discriminăm între mamă și tată, îl vom numi debitor pe potențialul obligat la plată.

Deci speța noastră este: părinți despărțiți, ce nu mai locuiesc împreună, indiferent dacă au fost căsătoriți sau nu, care au unul sau mai mulți copii, ce locuiesc la unul dintre ei și obligația de întreținere a părintelui care nu mai locuiește cu copii (părinte nerezident).

Ce este întreținerea?

„Asigurarea celor necesare traiului și, după caz, a cheltuielilor pentru educare, învățătură și pregătire profesională”, după cum spune Codul Civil.

Tipuri de întreținere.

Există două: în natură sau în bani.

Adică fie prin cumpărarea de bunuri, alimente, îmbrăcăminte, plata cheltuielilor legate de școală, etc, fie printr-o sumă de bani, așa numita pensie de întreținere.

Desigur, o formă nu o exclude pe cealaltă, dacă cel obligat se simte generos.

Mai rar, întreținerea poate fi și mixtă.

Art. 530 Cod Civil – Modalitatile de executare

(1) Obligația de întreținere se execută în natură, prin asigurarea celor necesare traiului și, după caz, a cheltuielilor pentru educare, învățătură și pregătire profesională.

(2) Dacă obligația de întreținere nu se execută de bunăvoie, în natură, instanța de tutelă dispune executarea ei prin plata unei pensii de întreținere, stabilită în bani.

(3) Pensia de întreținere se poate stabili sub forma unei sume fixe sau într-o cotă procentuală din venitul net lunar al celui care datorează întreținere. Dispozițiile art. 529 alin. (2) si (3) rămân aplicabile.

Cui se datorează pensie de intretinere?

Minorilor și majorilor până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt în continuarea studiilor, cărora întreținerea nu li se prestează în natură.

Art. 525 Cod Civil – Dreptul la întreținere al minorului

(1) Minorul care cere întreținere de la părinții săi se afla în nevoie dacă nu se poate întreține din munca sa, chiar dacă ar avea bunuri.

(2) Cu toate acestea, în cazul în care părinții n-ar putea presta întreținerea fără a-și primejdui propria lor existență, instanța de tutelă poate încuviința ca întreținerea să se asigure prin valorificarea bunurilor pe care acesta le are, cu excepția celor de strictă necesitate.

Cine este obligat să plătească pensie de intretinere?

Părintele nerezident, de regulă. Adică cel care nu locuiește cu copiii.

Art. 499 Cod Civil – Obligația de întreținere

(1) Tatăl și mama sunt obligați, în solidar, să dea întreținere copilului lor minor, asigurându-i cele necesare traiului, precum și educația, învățătura și pregătirea sa profesională.

(2) Dacă minorul are un venit propriu care nu este îndestulător, părinții au obligația de a-i asigura condițiile necesare pentru creșterea, educarea și pregătirea sa profesională.

(3) Părinții sunt obligați să îl întrețină pe copilul devenit major, dacă se afla în continuarea studiilor, până la terminarea acestora, dar fără a depăși vârsta de 26 de ani.

(4) În caz de neînțelegere, întinderea obligației de întreținere, felul și modalitățile executării, precum și contribuția fiecăruia dintre părinți se stabilesc de instanța de tutelă pe baza raportului de anchetă psihosocială.

Când se datorează întreținere?

Tot timpul (prevăzut de lege). Ceea ce fac părinții crescându-și copiii include și întreținerea.

Dar dacă citiți acest articol, probabil vă aflați în situația părinților despărțiți, caz în care întreținerea poate îmbrăca o formă măsurabilă în bani.

Până când se datorează pensie de intretinere?

Pe toată durata stării de nevoie a celui îndreptățit să o primească. De cele mai multe ori, asta înseamnă minoratul.

Dar avem și situația întreținerii de plătit până la maxim 26 de ani, când copilul este în continuarea studiilor și nu obține alte venituri.

Care este cuantumul pentru pensie de intretinere?

Zice legea:

Art. 529 Cod Civil – Cuantumul întreținerii

(1) Întreținerea este datorată potrivit cu nevoia celui care o cere și cu mijloacele celui care urmează a o plăti.

(2) Când întreținerea este datorată de părinte, ea se stabilește până la o pătrime din venitul său lunar net pentru un copil, o treime pentru 2 copii și o jumătate pentru 3 sau mai mulți copii.

(3) Cuantumul întreținerii datorate copiilor, împreună cu întreținerea datorată altor persoane, potrivit legii, nu poate depăși jumătate din venitul net lunar al celui obligat.

Ce venituri se iau în calcul?

În principiu, veniturile impozabile, obținute cu caracter de continuitate.

Există și câteva excepții, cum ar fi norma de hrană.

Odată stabilită o pensie de intretinere, aceasta se mai poate modifica?

Da.

Măsurile cu privire la minori, inclusiv pensia de intretinere, nu sunt definitive, ele putând fi modificate atunci când condițiile care au dus la luarea măsurilor se schimbă.

De exemplu, atunci când cresc sau scad veniturile debitorului ori nevoile celui întreținut.

Art. 531 Cod Civil –  Modificarea și încetarea pensiei de intretinere

(1) Dacă se ivește o schimbare în ceea ce privește mijloacele celui care prestează întreținerea și nevoia celui care o primește, instanța de tutelă, potrivit împrejurărilor, poate mari sau micșora pensia de întreținere sau poate hotărî încetarea plății ei.

(2) Pensia de întreținere stabilită într-o sumă fixă se indexează de drept, trimestrial, în funcție de rata inflației.

La ce dată se plătește pensia de întreținere?

De regulă, lunar. Teoretic, sunt posibile și plățile anticipate, pe perioade mai mari.

Art. 533 Cod Civil – Plata pensiei de intretinere

(1) Pensia de întreținere se plătește în rate periodice, la termenele convenite de părți sau, în lipsa acordului lor, la cele stabilite prin hotărâre judecătorească.

(3) De asemenea, părțile pot conveni sau, dacă sunt motive temeinice, instanța de tutela poate hotărî ca întreținerea să se execute prin plata anticipată a unei sume globale care să acopere nevoile de întreținere ale celui îndreptățit pe o perioadă mai îndelungată sau pe întreaga perioada în care se datorează întreținerea, în măsura în care debitorul întreținerii are mijloacele necesare acoperirii acestei obligații.

Se poate renunța la pensia de întretinere? 

Nu.

Legea interzice asta expres.

Art. 515 Cod Civil – Inadmisibilitatea renunţării la întreţinere

Nimeni nu poate renunţa pentru viitor la dreptul său la întreţinere.

Cine obligă să se plătească pensie de întreținere?

Întreținerea se poate presta benevol.

Dacă totuși asta nu se întâmplă, doar judecătorul poate obliga, în cadrul unui PROCES CIVIL.

Art. 402 Cod Civil – Stabilirea contribuției părinților

(1) Instanța de tutelă, prin hotărârea de divorț, stabilește contribuția fiecărui părinte la cheltuielile de creștere, educare, învățătură și pregătire profesională a copiilor.

Și dacă cel obligat de lege la întreținere nu o face benevol, în natură?

Introduceți o cerere la Judecătoria din raza locuinței minorului, având ca obiect stabilire pensie de întreținere. Judecătorul va da o hotărâre în acest sens.

Este posibil ca judecătorul să respingă cererea de pensie de intretinere?

Nu. Copilul îbdreptățit va primi întreținere.

Există vreo excepție?

Da.

Art. 526 Cod Civil – Comportamentul necorespunzător

(1) Nu poate pretinde întreținere acela care s-a făcut vinovat față de cel obligat la întreținere de fapte grave, contrare legii sau bunelor moravuri.

(2) Acela care se afla în stare de nevoie din culpa sa poate cere numai întreținerea de strictă necesitate.

De la ce dată îl va obliga judecătorul pe debitor să plătească pensie de intretinere?

De la data introducerii cererii de chemare în judecată. Există și o excepție, după cum scrie mai jos.

Art. 532 Cod Civil – Data de la care se datorează pensie de intretinere

(1) Pensia de întreținere se datorează de la data cererii de chemare în judecată.

(2) Cu toate acestea, pensia poate fi acordată și pentru o perioada anterioară, dacă introducerea cererii de chemare în judecată a fost întârziată din culpa debitorului.

Și dacă cel obligat de judecător nu plătește?

Cu hotărârea judecătorească definitivă mergeți la un executor judecătoresc și acesta va pune sentința în executare.

Și dacă debitorul nu are bunuri și niciun fel de venituri?

Ei, aici, din păcate, se poate închide drumul. Executorul nu poate face nimic dacă nu găsește nimic de executat și, în latură civilă (adică în ceea ce privește recuperarea efectivă a banilor), nu prea mai e nimic de făcut.

Puteți, în schimb, dacă sunt îndeplinite condițiile, să formulați plângere penală pentru abandon de familie. Detalii găsiți AICI.

Dacă a fost obligat acum 7 ani, dar nu a plătit, se pot recupera și banii din urmă?

Da, dar doar pentru ultimii 3 ani, restul sumelor datorate cu titlu de pensie de intretinere fiind prescrise. Despre prescripție am scris AICI.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Nu am fost căsătoriți, ne-am despărțit, copilul a rămas la mine dar fostul partener nu contribuie cu nimic la creșterea lui; ce e de făcut?

Chemați fostul partener în judecată pentru a fi obligat la pensie de intretinere.

Și dacă tot faceți asta, ați putea reglementa și celelalte aspecte care țin de copil: stabilirea locuinței, exercitarea autorității părintești și, eventual, pentru o viață previzibilă, un program de vizitare.

Sigur, puteți încerca și o mediere.

Debitorul zice că ar fi prea mare pensia care se cuvine legal copilului și că mai puțini bani ar fi suficienți.

Voi răspunde după cum bine a zis colega mea într-un dosar: dacă debitorul are un standard de viață înalt, atunci și copilul trebuie să aibă la fel.

Se pot pune banii pe un card și copilul să îi încaseze personal la 18 ani?

Nu. Întreținerea se datorează aici și acum, copilul având nevoi care se cumpără cu bani și până la majorat.

Debitorul îmi cere să pun și eu o sumă egală de bani pentru copil.

Părintele rezident, adică cel la care locuiește copilul, prestează întreținere în natură. Adică se ocupă efectiv de creșterea copilului, de casa în care locuiesc împreună, duce copilul la școală, îl hrănește, etc. Deci nu trebui să pună și bani seprat pentru copil.

Celălalt părinte îmi cere să îi arăt în fiecare lună pe ce cheltui banii.

Legea nu obligă pe nimeni la contabilitate doar pentru că gestionează o pensie de intretinere. Și apoi, cum s-ar calcula câte felii din punga de pâine a mâncat copilul și câte altcineva din casă?

Părintele care nu mai locuiește cu copilul se interesează de cel mic, îi mai cumpără lucruri. Se scad banii aceștia din pensia de întreținere?

Nu. Dacă a fost obligat la o sumă de bani, trebuie să o achite întocmai.

S-a stabilit pensie de intretinere în suma fixă, dar salariul debitorului a crescut și el nu vrea să plătească mai mult.

Soluția este tot o cerere de chemare în judecată având ca obiect majorare pensie de intretinere. De data aceasta ați putea cere să se stabilească o cotă procentuală, pentru a evita să vă judecați la fiecare creștere salarială. De reținut aici este faptul că procentul va acționa si dacă salariul va scădea.

Debitorul nu mai are serviciu și nu mai plătește. Copiii rămân fără întretinere?

Nu. Dacă debitorul este capabil să muncească, este obligat să achite pensie; aceasta poate fi diminuată  prin raportarea la venitul minim pe economie, dacă nu mai are veniturile de dinainte.

Aș vrea să încep un proces pentru pensie de intretinere, dar celălalt părinte nu lucrează. Are rost?

Da, se aplică ce am scris la întrebarea de mai sus.

Aș vrea să încep un proces pentru pensie de intretinere, dar celălalt părinte lucrează în străinătate și nu știu cât câștigă, se poate?

Da. Instanța poate cere statului strain să comunice dacă pârâtul figurează ca angajat și cu cât este plătit. Dacă răspunsul este negativ, se aplică ce am spus cu privire la venitul minim pe economie din România. Deși nu este scris nicăieri, în practică, s-a întâlnit și obligarea la pensie în funcție de venitul minim din statul străin.

Putem să stabilim prin acord o sumă de bani fixă mai mare decât procentul prevăzut de lege?

Sigur, nimic nu oprește asta.

Dar o sumă mai mica?

Nici asta nu este interzis.

Se poate cere pensie de intretinere și dacă parinții nu au divorțat?

În anumite condiții, da.

Poate primi întreținere copilul devenit major?

Da, dacă se află în continuarea studiilor și nu are alte surse de venit. Și trebuie să ceară singur asta printr-o acțiune în instanță privind obligarea la întreținere.

Art. 499 Cod Civil – Obligația de întreținere

(3) Părinții sunt obligați să îl intrețină pe copilul devenit major, dacă se află în continuarea studiilor, până la terminarea acestora, dar fără a depăși vârsta de 26 de ani.

Nota bene la „Pensie de intretinere”:

informațiile de mai sus sunt mult simplificate pentru a fi accesibile unui public neinițiat. Astfel, nu au fost prezentate toate situațiile particulare ce pot apărea în legătură cu subiectul expus; pentru asta s-au scris tratate de drept.
Considerați acest articol ca fiind unul cu titlu informativ și general! Autoarea nu este responsabilă, sub nicio formă, cu privire la modul cum înțelegeți, cum interpretați și cum alegeți să folosiți informațiile de mai sus.

Consultați în mod direct un avocat înainte de a lua orice decizie cu privire la speța Dvs.!

avocat Geanina DRIAN

sursă foto interior articol: pagina de Facebook Cabinet de Avocat Geanina DRIAN

sursa foto pixabay.com

 

 

 

 

 

 

Loading

× Contactati-ne!