Blog

Model contestatie amenda circulatie (2024)

Cuprins:

Căutați un model contestatie? Deci ați luat o amendă de circulație sau de altă natură. Mai departe voi face referire totuși la amenzile rutiere, deoarece sunt printre cele mai frecvente.

Precizări cu privire la acest model contestatie amenda.

Este ceva ce vreau să clarific de la bun început: nu încurajez contestațiile nefondate! Și nici pe cele care pleacă de la ideea că „legile sunt făcute ca să fie încălcate”.

Iar dacă asta vă indispune, apăsați X și pagina asta va dispărea din fața Dvs.

Dar înainte de asta, închideți ochii pentru o clipă și gândiți-vă la copiii Dvs., la câți oameni mor zilnic pe șosele ori rămân pe viață schilodiți și întrebați-vă dacă nu o fi ceva înțelepciune și în ideea de a plăti pentru greșelile noastre.

Pentru că toți greșim.

Inclusiv eu. Deci nu scriu din postura vreunei moraliste virtuoase, ci din aceea a omului care crede în lege! Pentru că alt sistem viabil de a ține în frâu milioane de oameni în același timp încă nu s-a inventat.

Totodată, mai scriu și din postura omului în genere, pieton și șofer deopotrivă, care vrea să știe că e în siguranță atunci când traversează strada sau când trece cu mașina printr-o intersecție.

Dacă legea este sau nu dreaptă, nu povestim acum și aici.

Încă ceva, acest model de contestatie amenda nu costă bani, dar nici chiar gratis nu îl dau.

Vă cer să citiți ce am scris aici.

Inclusiv legislația, am sintetizat totul logic și accesibil, cu trimiteri la lege. Adică am adus legile direct în textul de față, ca să nu trebuiască să faceți efortul de a le căuta pe internet.

Scopul? Același dintotdeauna: de a traduce din drept în română, #dreptincuvintesimple. Și de a ajuta măcar un om să învețe ceva nou. Informația înseamnă putere.

Răspunsuri la întrebări deseori asociate cu căutarea unui model contestatie amenda:

Care este legea care reglementează contestațiile împotriva unui proces-verbal?

O.G. nr. 2/2001.

O găsiți AICI. Toate articolele și trimiterile de mai jos sunt cu referire la această ordonanță, dacă nu au în dreptul lor o altă sursă.

În cât timp se poate face constestatie amenda?

În 15 zile de la data primirii procesului-verbal.

Art. 31 (1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.

Am nevoie de avocat sau mă pot descurca singur dacă am un model contestatie amenda?

Citiți până la sfârșit și o să știți dacă aveți nevoie de avocat sau dacă vă voi fi fost un profesor atât de bun încât să vă descurcați singur :). Dar luați în calcul și faptul că aici e o mică parte din ce se poate povesti despre subiect.

În orice caz, puteți să îmi și spuneți dacă v-a fost de ajutor acest model contestatie amenda, scriind AICI

Unde se depune contestatia?

Plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția (art. 32 alin. 1).

! modificare din 2022

în temeiul Legii nr. 107/20.04.2022, art. 32, alin. 1 din O.G. nr. 2/2001 are următoarea formă:

 Plângerea se depune și se soluționează în baza competenței alternative la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția ori la judecătoria în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau sediul contravenientul.

Astfel, există acum alegerea între două instanțe deopotrivă competente: fie judecătoria de unde a fost săvârșită contravenția, fie – și aceasta este noutatea – judecătoria de la domiciliul contravenientului.

Ce trebuie să conțină dosarul?

 • plângerea,
 • copia procesului-verbal,
 • taxa judiciară de timbru de 20 lei,
 • orice alte înscrisuri de care înțelegeți să vă folosiți.
Actele se depun în atâtea exemplare câte părți sunt (nu vă numărați și pe Dvs.), plus un exemplar pentru instanță.

Toate actele trebuie să fie în limba română.

Pe actele care se depun în copie, pe fiecare pagină scrieți „conform cu originalul” și semnați.

Cât durează judecata unei plângeri contravenționale?

Deși legea spune că se va judeca cu precădere, nu se va termina într-o lună.

Estimarea mea este de 6-9 luni, în funcție de cât e de aglomerată judecătoria respectivă.

Art. 35 Plângerile împotriva proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor se soluționează cu precădere.

Pot aduce martori? Cine poate fi martor?

Da. poate fi martor oricine este înafara prevederilor art. 315 Cod de procedură civilă:

(1) Nu pot fi martori: 1. rudele şi afinii până la gradul al treilea inclusiv; 2. soţul, fostul soţ, logodnicul ori concubinul; 3. cei aflaţi în duşmănie sau în legături de interese cu vreuna dintre părţi; 4. persoanele puse sub interdicţie judecătorească; 5. cei condamnaţi pentru mărturie mincinoasă.(2) Părţile pot conveni, expres sau tacit, să fie ascultate ca martori şi persoanele prevăzute la alin. (1) pct. 1-3.

Dacă eram doar cu soția în mașină?

Ghinion.

Care este procedura de judecare a contestației?

Art. 33 (1) Judecătoria va fixa termen de judecată, care nu va depăși 30 de zile, și va dispune citarea contravenientului sau, după caz, a persoanei care a făcut plângerea, a organului care a aplicat sancțiunea, a martorilor indicați în procesul-verbal sau în plângere, precum și a oricăror alte persoane în măsura să contribuie la rezolvarea temeinică a cauzei.

(2) În cazul în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulație, judecătoria va cita și societatea de asigurări menționată în procesul-verbal de constatare a contravenției.

Art. 34 (1) Instanța competentă să soluționeze plângerea, după ce verifică dacă aceasta a fost introdusă în termen, ascultă pe cel care a făcut-o și pe celelalte persoane citate, dacă aceștia s-au prezentat, administrează orice alte probe prevăzute de lege, necesare în vederea verificării legalității și temeiniciei procesului-verbal, și hotărăște asupra sancțiunii, despăgubirii stabilite, precum și asupra măsurii confiscării.

Dacă nu mă mulțumește hotărârea Judecătoriei, o mai pot ataca?

Da, cu apel la Tribunal.

Art. 34 (2) Dacă prin lege nu se prevede altfel, hotărârea prin care s-a soluționat plângerea poate fi atacată numai cu apel. Apelul se soluționează de secția de contencios administrativ și fiscal a tribunalului. Motivarea apelului nu este obligatorie. Motivele de apel pot fi susținute și oral în fața instanței. Apelul suspendă executarea hotărârii.

Mai pot folosi același model contestatie amenda și in apel?

Nu prea. În apel trebuie să dezvoltați motivele pentru care considerați că nu este legală și temeinică hotărârea de la fond.

Cât costă să contest procesul verbal?

20 lei taxa de timbru + onorariu avocat, dacă angajați unul.

Articolul 19 O.U.G. nr. 80/2013 În materie contravenţională, plângerea împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, precum şi calea de atac împotriva hotărârii pronunţate se taxează cu 20 lei.

Dacă fac contestatie, primesc permisul înapoi?

Da, pentru că plângerea suspendă executarea. La fel și apelul.

Dar trebuie să îl cereți, nu vi-l aduce nimeni la ușă.

Ca să vă recuperați permisul, după ce ați înregistrat plângerea la judecătorie, cereți instanței un certificat de grefă (la registratură, cu taxă de timbru de 1 leu -sau 5 lei?- nu mai știu), cu care vă prezentați apoi la Poliție.

Art. 32 (3) Plângerea suspendă executarea. Plângerea persoanelor prevăzute la art. 31 alin. (2) suspendă executarea numai în ceea ce privește despăgubirea sau, după caz, măsura confiscării.

Ce se întâmplă dacă pierd procesul?

Predați permisul și plătiți amenda.

Dacă fac contestație, trebuie să plătesc amenda?

Dvs. alegeți dacă o plătiți sau nu. Plângerea suspendă executarea și în privința amenzilor, adică nu veți fi executat silit până la finalizarea contestației, dar dacă pierdeți procesul nu veți mai avea posibilitatea de a plăti doar jumătate din minimul amenzii, ci veți fi obligat să plătiți suma întreagă.

Nu, plata amenzii nu înseamnă că recunoașteți faptele, ci că încercați să evitați o pagubă și mai mare în buget!

În cât timp se achită amenda?

În 15 zile de la data primirii procesului-verbal.

Articolul 28 (1) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Cum pot să plătesc și unde?

Articolul 28 (2) Amenzile care se cuvin bugetului de stat pot fi achitate, prin mijloace de plată online, în conturile dedicate, la instituțiile de credit autorizate cu care există încheiate convenții sau la unitățile Trezoreriei Statului, iar amenzile cuvenite bugetelor locale se achită, prin mijloace de plată online, prin instituții de credit autorizate cu care există încheiate convenții sau la casieriile autorităților administrației publice locale ori ale altor instituții publice abilitate să administreze veniturile bugetelor locale

indiferent de localitatea pe a cărei rază acestea funcționează, de cetățenia, domiciliul sau de reședința contravenientului ori de locul săvârșirii contravenției,

precum și la ghișeul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a României.  O copie de pe chitanță se predă de către contravenient agentului constatator sau se trimite prin poștă sau electronic, prin e-mail, organului din care acesta face parte, potrivit dispozițiilor alin. (1).

Trebuie să trimit undeva dovada plății?

Art. 28 (3) Plata amenzilor contravenționale achitate prin intermediul sistemelor electronice de plată prevăzute de lege se dovedește prin prezentarea extrasului de cont al plătitorului sau a dovezii de plată emise de către sistemele de plăți, aceasta specificând data și ora efectuării plății; în aceste situații se elimină obligativitatea pentru plătitor de a preda o copie de pe extrasul de cont sau de pe dovada de plată emisă de sistemul de plăți către agentul constatator sau organul din care acesta face parte.

Dacă nu primesc și nu semnez procesul-verbal, scap?

Nu.

Este mai bine să refuz să primesc/semnez procesul-verbal?

Nu. De ce ar fi? Vi se va comunica oricum, iar dacă ratați momentul (se rătăcește plicul, îl ia vântul sau altcineva din cutia Dvs. poștală etc.) veți pierde și termenul de plată a amenzii reduse și termenul de contestație.

Dacă refuz să primesc actul, nu mai locuiesc la adresa din buletin și poliția nu mă găsește să semnez personal, chiar scap, nu?

Nu.

Întâi pentru că nu e o condiție să semnați personal, dacă asta nu se poate, și apoi pentru că există și alte modalități de comunicare. Toate legale. Cum ar fi comunicarea prin afișare. Pe ușa casei Dvs., de exemplu.

Și apoi și pentru că aveți obligația legală din OUG 97/2005, art. 31(1): 

„Mențiunea privind stabilirea reședinței se înscrie la cererea persoanei fizice care locuiește mai mult de 15 zile la adresa la care are locuința secundară. În caz contrar, vă asumați consecințele, inclusiv pe cele din sfera comunicării legale a actelor la o adresă la care, în fapt, nu mai locuiți.”

Articolul 19 (1) Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagina de agentul constatator și de contravenient. În cazul în care contravenientul nu se afla de față, refuza sau nu poate să semneze, agentul constatator va face mențiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel puțin un martor. În acest caz procesul-verbal va cuprinde și datele personale din actul de identitate al martorului și semnătura acestuia.

Cum se comunică procesul-verbal?

Articolul 26 (1) Dacă agentul constatator aplică și sancțiunea, iar contravenientul este prezent la încheierea procesului-verbal, copia de pe acesta se înmânează contravenientului, făcându-se mențiune în acest sens în procesul-verbal. Contravenientul va semna de primire.

(3) În cazul în care contravenientul nu este prezent sau, deși prezent, refuză să semneze procesul-verbal, comunicarea acestuia se face de către agentul constatator, în termen de cel mult două luni de la data încheierii.

 Art. 27 Comunicarea procesului-verbal se face prin poștă, cu aviz de primire, sau prin afișare la domiciliul sau la sediul contravenientului. Operațiunea de afișare se consemnează într-un proces-verbal, semnat de cel puțin un martor.

Nu contest, nu predau permisul, nu plătesc amenda. Ce se poate întâmpla?

Pentru bani veți fi executat silit, la suspendarea dreptului de a conduce se va mai adăuga o perioadă de 30 de zile, plus diferite variațiuni penale dacă veți conduce autovehicule fără a avea acest drept.

Art. 37 Procesul-verbal neatacat în termenul prevăzut la art. 31, precum și hotărârea judecătorească definitivă prin care s-a soluționat plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.

Sunt obligat să mă legitimez la cererea polițistului?

Da.

Art. 18 Contravenientul este obligat să prezinte agentului constatator, la cerere, actul de identitate (…). În caz de refuz, pentru legitimarea contravenientului, agentul constatator poate apela la polițiști, jandarmi sau polițiști locali.

Am mai spus că nu sunt fanul modelelor, deci nici fan model contestație amenda, pentru că ele nu pot fi decât pur orientative. Dar sunt de acord că formularea cadrului general de către un specialist poate ajuta.

Mai jos, găsiți un schelet -așa îi mai spunem la Cabinet- de model contestatie amenda, pe care Dvs. să vă construiți propria plângere.

Situațiile din practică ce duc la amendare sunt multiple: viteză, depășire interzisă, trecere pe culoarea roșie a semaforului, etc.

De aceea, acest model contestație amenda, la secțiunea „pe fond” are doar puncte, puncte.

Va trebui să formulați singur o descriere a faptelor din perspectiva Dvs. și să arătați instanței de ce agentul constatator nu a procedat legal amendându-vă.

Câteva argumente general valabile, care pot fi inserate în orice plângere, deci și în acest model contestatie amenda, dacă se potrivesc situației Dvs.:

Veți putea obține anularea procesului-verbal dacă dovediți că v-ați aflat în oricare din ipotezele art. 11:

Art. 11 (1) Caracterul contravențional al faptei este înlăturat în cazul legitimei apărări, stării de necesitate, constrângerii fizice sau morale, cazului fortuit, iresponsabilității, beției involuntare complete, erorii de fapt, precum și infirmității, dacă are legătura cu fapta săvârșită.

Dacă ați primit procesul-verbal într-un termen mai mare de două luni de la data sancționării, puteți invoca excepția prescripției executării sancțiunii contravenționale:

Art. 14 (1) Executarea sancțiunilor contravenționale se prescrie dacă procesul-verbal de constatare a contravenției nu a fost comunicat contravenientului în termen de cel mult două luni de la data aplicării sancțiunii.

Excepția prescripției aplicării sacțiunii contravenționale

poate fi invocată în condițiile art. 13 (1): Aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale se prescrie în termen de 6 luni de la data săvârșirii faptei.

Dacă lipsesc elemente de la art. 16, puteți invoca o nulitate relativă.

Dar trebuie să o și dovediți. Adică trebuie să probați o vătămăre ce nu poate fi înlăturată decât prin anularea actului.

Art. 16 (1) „Procesul-verbal de constatare a contravenției va cuprinde în mod obligatoriu:

 • data și locul unde este încheiat;
 • numele, prenumele, calitatea și instituția din care face parte agentul constatator;
 • numele, prenumele, domiciliul și codul numeric personal ale contravenientului,
 • descrierea faptei contravenționale cu indicarea datei, orei și locului în care a fost săvârșită,
 • precum și arătarea împrejurărilor care pot servi la aprecierea gravității faptei și la evaluarea eventualelor pagube pricinuite;
 • indicarea actului normativ prin care se stabilește și se sancționează contravenția;
 • indicarea societății de asigurări, în situația în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulație;
 • posibilitatea achitării, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ;
 • termenul de exercitare a căii de atac și instanța la care se depune plângerea.”

S-a strigat bingo! Art. 17 sau visul oricărui contravenient: nulitatea absolută.

Aici e suficient să ridicați două degete și să arătați că lipsesc elemente esențiale care atrag nulitatea absolută a procesului-verbal. Adică excepția nulității absolute a procesului-verbal. Nu trebuie să dovediți nimic, atâta timp cât actul are vreo hibă dintre cele ce urmează:

 Art. 17 „Lipsa uneia dintre mențiunile privind numele și prenumele agentului constatator, numele și prenumele contravenientului, codul numeric personal pentru persoanele care au atribuit un asemenea cod, iar, în cazul persoanei juridice, lipsa denumirii și a sediului acesteia, a faptei săvârșite și a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată și din oficiu.”

model contestatie amenda circulatie

Și acum, că ați aflat, sper, lucruri noi, iată și obiectul dorințelor:

MODEL CONTESTATIE AMENDA.

************

Judecǎtoria …………….. (din raza teritorială a localității constatării contravenției)

Plângere contravențională.

 

Doamnă Preşedinte,

 

………………………………………., domiciliat în …………………………………..….. (dacă locuința efectivă este diferită de cea din cartea de identitate, se va indica și aceasta din urmă), CNP ……………..……………, telefon ………………………………….. (opțional), e-mail …………………………….. (opțional);

în contradictoriu cu:
 1. IPJ ……………………….. – Biroul Rutier …………………., cu sediul în …………………….;
 2. Societatea de asigurare ……………………………………..….. (în cazul în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulație, judecătoria va cita și societatea de asigurări menționată în procesul-verbal de constatare a contravenției);

și cu mențiunea – raportat la prevederile art. 194 alin.a teza a IIa C.proc.Civ.: ”de asemenea, cererea va cuprinde CUI, cont bancar (…) în măsura în care acestea sunt cunoscute de către reclamant”- că nu avem acces la aceste informații, nu se găsesc pe internet, nici pe site-ul oficial al instituției și nici telefonic nu le-am putut obține (dacă așa stau lucrurile);

în temeiul art. 31 și urm. din O.G. nr.2/2001, ȋn termen legal, formulez:

Plângere contravenţionalӑ

împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei seria …………… nr. ……………./…………….., încheiat de către agentul constatator din cadrul IPJ …………., prin care s-au aplicat sancțiunile: …………… puncte amendă, .…….. puncte penalizare și reţinerea permisului de conducere/suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioadă de ……………….. zile, a cărui anulare o cerem.

Notă: veți indica sancțiunile aplicate Dvs.

În subsidiar, solicităm înlocuirea măsurilor dispuse cu avertisment.

Cu cheltuieli de judecată. (sau nu, după cum doriți).

 1. În fapt,

în data de ……………………, deplasându-mă dinspre ……………………. înspre ……………………….., am fost oprit și sancționat pentru că …………………………………….. (consemnați ce scrie în procesul-verbal).

Aspectele consemnate nu sunt conforme cu realitatea.

 1. Pe fond,

…………………… descrieți cum s-au întâmplat faptele din perspectiva Dvs.

Fiți clar, succinct, explicit, evitați interogațiile ironice, șirurile nesfârșite de semne de exclamare, nu fiți sarcastic, scrieți îngrijit, cu litere mici și, în general, păstrați un ton neutru.

 1. Sarcina probei. CEDO.

Potrivit art. 1 din O.G. nr. 2/2001, legea contravențională apără valorile sociale, care nu sunt ocrotite prin legea penală. Constituie contravenție fapta săvârșită cu vinovăție, stabilită și sancționată prin lege, ordonanța, prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local al comunei, orașului, municipiului sau al sectorului municipiului București, a consiliului județean ori a Consiliului General al Municipiului București.

Aceste caracteristici generale ale contravenției, care se regăsesc și in legea specială ce reglementează și fapta reținută în speță, determină caracterizarea acesteia ca ”acuzație în materie penală” și, deci, includerea în câmpul de aplicare al art. 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului (cauza Lauko vs Slovacia, cauza Anghel vs România).

Fapta se caracterizează în același mod și raportat la dispozițiile articolelor invocate de către intimată în procesul-verbal ce face obiectul prezentei. Așadar, petentului îi sunt recunoscute și garanțiile procedurale specifice în materie penală, în ceea ce privește dreptul la un proces echitabil si, nu în ultimul rând, prezumția de nevinovăție prevăzută de par. 2 al art. 6 CEDO.

Prezumția

enunțată conduce  la răsturnarea sarcinii probei, astfel că în domeniul contravențiilor cel care trebuie să facă dovada existenței faptei, a persoanei care a săvârșit-o și a vinovăției acesteia, este organul constatator.

În sprijinul susținerilor mele vine și cauza Ziliberberg împotriva Moldovei din 1 februarie 2005, paragr. 32: ipoteza în care norma legală pretinsă a fi fost încălcată se adresează tuturor cetăţenilor şi nu vizează doar o categorie de persoane cu statut special, iar scopul aplicării sancţiunii este de prevenire şi pedepsire, suntem în prezenţa unei acuzaţii în materie penală. Natura şi gravitatea sancţiunii aplicate precum şi sancţiunea ce ar fi putut fi aplicată trebuie analizate prin raportare la obiectul şi scopul art. 6 din Convenţie (cauza Dorota Szott-Medinska şi alţii împotriva Poloniei din 09.10.2003).

În privinţa probaţiunii, mai este de remarcat că petentul trebuie să facă dovada contrarie celor consemnate în procesul-verbal doar în situaţia în care probele administrate de organul constatator pot convinge instanţa în privinţa vinovăţiei „acuzatului” dincolo de orice îndoială rezonabilă, acesta fiind standardul Curtii.

 

Astfel, solicit de la Serviciul de Poliție Rutieră din cadrul căruia face parte agentul constatator ce a aplicat sancțiunile contravenționale următoarele:
 • prezentarea probei foto/video în instanță, din care să reiasă situația de fapt aşa cum a reținut-o agentul constatator;
 • certificatul de omologare al aparatului cu care s-a efectuat proba foto/video și buletinul de verificare metrologică;
 • actele agentului constatator din care să reiasă calitatea și competența acestuia de a se afla în acel loc, de a întocmi procesul-verbal și de a aplica sancțiunile contravenționale menționate.

Cu privire la raportul de serviciu, apreciem că nu există niciun act normativ care să îi dea forță probantă.

 1. Avertisment.

În cazul în care instanța va aprecia că sunt întrunite elementele constitutive ale contravenției, vă rugăm să dispuneţi  înlocuirea amenzii contravenționale cu avertisment, deoarece răspunderea juridică pentru contravenție iși are temeiul în săvârșirea cu vinovăție a unei fapte antisociale – or, în speță, acest element esențial nu există, şi înlӑturarea sancţiunii complementare.

         Probe:

în dovedirea motivelor enunțate, a situației de fapt și de drept, pentru toate capetele de cerere, înțeleg să mă folosesc de următoarele:

 • înscrisurile depuse împreună cu plângerea;
 • planșe foto (dacă este cazul);
 • proba testimonială constând în audierea martorului …………………., domiciliat în ………………., identificat cu ……………………, pentru dovedirea ………………… (arătați concret ce vreți să dovediți prin audierea martorului);
 • precum și orice alt mijloc de probă admis de lege, pertinent și concludent în prezenta cauză, dacă necesitatea administrării probei ar rezulta din dezbateri.
    În drept: O.G. nr. 2/2001 și temeiurile indicate în cuprinsul prezentei.

Depun, cu duplicat:  prezenta – …….. file, proces-verbal de constatare a contravenției – 1 filă, copie CI petent – 1 filă,  taxa judiciară de timbru în valoare de 20 lei; cu duplicate pentru comunicare – în total ………… file.

 

Solicit să puneți în vedere intimatei să depună la dosarul cauzei probele de care înțelege să se folosească, cu duplicat, conform exigențelor procedurale, și acestea să îmi fie comunicate.

 

În temeiul art. 223 și art. 411 C.proc.Civ., solicit judecata cauzei și în lipsa mea.

 

 

 

                                             Cu gratitudine,

…………………….. numele Dvs.

………………………. semnătura

 

Doamnei Președinte a Judecătoriei ……………………….

Plângere redactată la Cabinet de Avocat Geanina DRIAN

*************

Ghid de completare pentru acest model de contestatie amenda

Citiți cu atenție, fiecare cuvânt, fiecare rând.

Păstrați ce se potrivește situației Dvs., eliminați ce nu converge.

Am evidențiat colorat unde sigur este necesar să interveniți, să completați sau să optați.

Desigur, după ce completați, ștergeți observațiile colorate din paranteze.

 

Nota bene la „Model contestatie amenda circulatie”

informațiile de mai sus sunt mult simplificate pentru a fi accesibile unui public neinițiat. Astfel, nu au fost prezentate toate situațiile particulare ce pot apărea în legătură cu subiectul expus. Pentru asta s-au scris tratate de drept. Mai mult, modelul de contestatie vizează cu precădere amenzile de circulație.
Considerați acest articol ca fiind unul cu titlu informativ și general! Autoarea nu este responsabilă, sub nicio formă, cu privire la modul cum înțelegeți, cum interpretați și cum alegeți să folosiți informațiile de mai sus. Consultați în mod direct un avocat înainte de a lua orice decizie cu privire la speța Dvs!

scris de Geanina DRIAN, avocat.

sursă foto: pagina de Facebook Cabinet de Avocat Geanina DRIAN

 

Loading

× Contactati-ne!