Blog

Numele copilului. Numele de familie – optiuni

Numele copilului și părerea generală că e musai să îl cheme ca pe tată, „să fie pe numele tatălui”, fac obiectul discuției de astăzi. Evident, vorbim despre numele de familie al copilului.

Nu mă înțelegeți greșit, nu am nimic împotriva acestui obicei, doar că multă lume află cu surprindere că există opțiuni și că lucrurile pot sta și altfel.

Analiza are două ipoteze: cea a copilului născut din căsătorie, și pe cea a copilului născut dintr-o relație neoficializată, de concubinaj.

Numele copilului din căsătorie

Despre asta ne vorbește, ca de obicei, nimeni altul decât Codul civil:

Art. 449 – Numele copilului din căsătorie

(1) Copilul din căsătorie ia numele de familie comun al părinţilor săi.

(2) Dacă părinţii nu au un nume comun, copilul ia numele unuia dintre ei sau numele lor reunite. În acest caz numele copilului se stabileşte prin acordul părinţilor şi se declară, odată cu naşterea copilului, la serviciul de stare civilă.

(3) În lipsa acordului părinţilor, instanţa de tutelă hotărăşte şi comunică de îndată hotărârea rămasă definitivă la serviciul de stare civilă unde a fost înregistrată naşterea.

 

numele copilului

Numele părinților căsătoriți

a fost analizat AICI  iar concluzia, în acord cu art. 282 Cod civil, este că la alegerea numelui de familie, viitorii soţi pot conveni:

  1. să îşi păstreze numele dinaintea căsătoriei;
  2. să ia numele oricăruia dintre ei;
  3. să ia numele lor reunite;
  4. un soţ poate să îşi păstreze numele de dinaintea căsătoriei, iar celălalt să poarte numele lor reunite.

Numele copilului din concubinaj

Este reglementat de același cod, la art. 450 – numele copilului din afara căsătoriei:

(1) Copilul din afara căsătoriei ia numele de familie al aceluia dintre părinţi faţă de care filiaţia a fost mai întâi stabilită.

(2) În cazul în care filiaţia a fost stabilită ulterior şi faţă de celălalt părinte, copilul, prin acordul părinţilor, poate lua numele de familie al părintelui faţă de care şi-a stabilit filiaţia ulterior sau numele reunite ale acestora. Noul nume de familie al copilului se declară de către părinţi, împreună, la serviciul de stare civilă la care a fost înregistrată naşterea. În lipsa acordului părinţilor se aplică dispoziţiile art. 449 alin. (3).

(3) În cazul în care copilul şi-a stabilit filiaţia în acelaşi timp faţă de ambii părinţi, se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 449 alin. (2) şi (3).

Ce înseamnă filiație?

Filiație înseamnă legătura de rudenie, descendența copilului din părinte.

 

 

 

numele copilului

Copilul poate păstra numele părintelui față de care i s-a stabilit întâi filiația?

Da, poate.

Adică dacă, de exemplu, la maternitate, s-a stabilit filiația față de mamă și, ulterior, tatăl recunoaște și el copilul, numele de familie poate rămâne cel al mamei.

Numele copilului dacă părinții nu se înțeleg

cred că e deja clar, după ce ați citit cele de mai sus, că, în caz de dezacord, este o singură cale de a rezolva problema, și anume judecătoria.

Se poate schimba numele copilului?

Am înțeles că, în practică,  atunci când mi se adresează întrebarea asta, ce se dorește a ști, de fapt, este dacă „copilul poate fi din nou trecut pe numele mamei” (pentru ca tatăl să nu mai aibă drepturi asupra celui mic, eventual – ipoteza din paranteză este complet greșită, pentru că drepturile nu izvorăsc din nume, ci din filiație).

Răspunsul general este că da, se poate.

Însă calea până acolo poate fi lungă și plină de condiții. Detalierea cazurilor este în O.G. nr. 41/2003

Mai avem desigur și situația descrisă mai sus, de schimbare a numelui ca efect al recunoașterii de către celălalt părinte. Și ar mai fi și altele: cazul tăgadei de paternitate, al contestării filiației sau contestării recunoașterii de filiație, etc, dar astea sunt alte discuții.

AICI am scris un amplu articol pe această temă a schimbării numelui copilului.

Numele de familie al copilului după divorț

și aici răspund la întrebarea comună care vrea să știe dacă la divorț, în mod automat, judecătorul va avea de hotărât „pe ce nume rămâne copilul”.

Nu, acesta nu este un capăt de cerere asupra căruia se hotărăște în cadrul divorțului. Altele sunt aspectele legate de minori care trebuie decise – autoritatea părintească, locuința copilului, pensia de întreținere, etc- dar numele copilului nu e pe lista asta.

Dacă nu are același nume cu tatăl îl mai moștenește?

Încă o perlă culeasă din folclorul juridic: da, copiii își moștenesc părinții, iar asta se întâmplă în baza rudeniei, nu a numelui.

Iar rude suntem pentru că ne tragem unii din alții, nu pentru că ne numim la fel, nu?

 

numele copilului

Nota bene cu privire la articolul despre numele copilului:

informațiile de mai sus sunt mult simplificate pentru a fi accesibile unui public neinițiat. Astfel, nu s-a răspuns la toate întrebările particulare ce pot apărea în legătură cu subiectul expus. Pentru asta s-au scris tratate de drept.

Considerați acest articol ca fiind unul cu titlu informativ și general! Autoarea nu este responsabilă, sub nicio formă, cu privire la modul cum înțelegeți, cum interpretați și cum alegeți să folosiți informațiile de mai sus. Consultați în mod direct un avocat înainte de a lua o decizie cu privire la speța Dvs!

articol scris de Geanina DRIAN, avocat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SURSA FOTO 

interior: pagina de Facebook a Cabinetului de Avocat geanina DRIAN

copertă: pixabay.com  

 

 

 

Loading

× Contactati-ne!