Blog

Vacanta anulata. Cum primesc banii inapoi?

Speța: se caută răspunsul la intrebarea cum primesc banii inapoi când s-a cumpărat un pachet de servicii turistice, un concediu, o vacanță, city-break ori un sejur și a venit pandemia, coronavirusul, COVID-19 sau oricum vrea fiecare să îl numească.

Ipoteza de lucru:

vacanța s-a anulat pentru că este programată când restrictiile de zbor și de circulație fac imposibile deplasările și impun distanțarea socială. Esențial este că obiectul contractului să nu se poată realiza la termen.

Un pic de teorie.

Pe scurt despre vacanțe și forța majoră în vremea coronavirusului.

Invocarea forței majore de către agenția de turism nu conduce la exonerarea (scutirea) ei de la restituirea prestațiilor deja executate, ci poate înlătura răspunderea pentru prejudiciul cauzat ca urmare a neexecutării datorate forței majore.

Bun, acum în limba română:

 • prestațiile sunt sumele pe care turistul le-a achitat deja, ca avans sau plată integrală pentru vacanță;
 • prejudiciul poate consta din niște sume suplimentare, cum ar fi daune morale pentru supărarea că nu a mai mers turistul în vacanță. Așa ceva nu se poate nici cere, nici obține în acest context.

Cu alte cuvinte, forța majoră nu este o situație deosebită în care agenția de turism  poate fi și scutită de executarea contractului (adică nu mă duci în vacanță) și, ca bonus, să păstreze și banii.

Ipoteza anterior descrisă se apropie prea mult de îmbogățire fără justă cauză.

Deci cum primesc banii înapoi?

 Soluții:

 • ceri sau accepți o reprogramare;
 • ceri sau accepți un voucher de folosit ulterior;
 • accepți ceea ce mullte agenții oferă acum, să primești o rambursare parțială, pe principiul ”ce-i în mână nu-i minciună” și renunți cu semnătură la restul de bani (nerecomandat);
 • notifici agenției încetarea contractului și soliciți rambursarea integrală.

Îmi închipui că asta dorești, din moment ce ești aici, atras de titlul dătător de speranță al articolului! J

Cum primesc banii inapoi vrea toată lumea să știe. Pe toți.

Răspunsul nu este unul cu certificat de garanție. Unele agenții de turism vor despăgubi integral; altele își vor dori asta dar nu vor avea posibilitatea, pentru că nu mai au banii (probabil au achitat la rândul lor servicii către alți parteneri implicați în circuit); unele nici măcar nu se vor gândi să facă ceva pentru turiști, interpretând greșit legea; altele vor ști că ar trebui să restituie sumele dar vor aștepta să fie date în judecată (puțini turiști vor face asta) în timp ce, în fine, unii operatori vor da, pur și simplu, faliment.

Câteva observații, însă, înainte de a da copy-paste la modelul de mai jos

 • citește contractul cu agenția de turism!
 • asigură-te că este un contract de servicii turistice; altfel, modelul acesta nu ajută, adică nu e bun pentru anularea nunții!
 • citește și OUG nr. 2/2018!

De ce? Pentru că informația înseamnă putere și dacă tot pleci la război, e mult mai interesant când știi ce drepturi ai.

 • asigură-te și că OUG nr. 2/2018 mai e în vigoare și nu a suferit modificări după data acestui articol!
 • eu nu încurajez folosirea de modele, formulare sau tipizate și o faci pe propria răspundere!

MODEL DE NOTIFICARE A AGENTIEI DE TURISM

Către: S.C. ………………….

Sediu: …………………………

J../…/….., CUI ……………..

Ref.: Contract de comercializare a pachetelor

de servicii turistice nr. ………………….…………

factura fiscală nr. …………………………………….

 

Domnule Administrator,

 

……………………….., domiciliat în …………………………….; cont bancar pentru restituirea sumelor: ……………………………………………..;

în temeiul art. 1557 C.Civ.; art. 255 C.proc.Civ.; art. 3, art. 4, art. 5, art. 6 și art. 13 din O.U.G. nr. 2/2018; Directivei O.M.S. nr. 2015/2303, Ordonanțelor Militare nr. 1-10/2020 prin care s-a limitat dreptul la libera circulație și a Contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice indicat mai sus, denumit în continuare ”Contractul”, împreună cu celelalte texte legale incidente și enunțate în cele ce urmează:

 1. VĂ NOTIFICĂM ÎNCETAREA DEÎNDATĂ A CONTRACTULUI,

motivat de evenimente care se circumscriu ariei art. 3 din O.U.G. nr. 2/2018.

 1. VĂ SOLICITĂM RAMBURSAREA INTEGRALĂ ȘI DEÎNDATĂ,

nu mai târziu de 14 zile, conform alin. 6 art. 13 din O.U.G. nr. 2/2018, a sumei de ……………………, datorată în baza Contractului, sumă achitată cf. facturii anexate.

În fapt,

la data de ………………………., între părți a intervenit Contractul de comercializare a pachetelor de servicii turistice, a cărui plată am făcut-o integral/avans, după caz.

În contract aveți calitatea de agenție de turism, iar convenția părților este reglementată, alături de dreptul comun, de O.U.G. nr. 2/2018.

De la momentul semnării contractului și până la data prezentei, este de notorietate faptul că s-au întâmplat evenimente ce se circumscriu prevederilor art. 3 din O.U.G. nr. 2/2018:

„circumstanțe inevitabile și extraordinare – o situație care nu poate fi controlată de partea care invocă o astfel de situație și ale cărei consecințe nu ar fi putut fi prevăzute și evitate chiar dacă s-ar fi luat toate măsurile rezonabile”,

situație care deschide calea prevăzută la art. 13 din O.U.G. nr. 2/2018, de care înțelegem să ne folosim.

Mai mult, prin Decizia OMS din data de 31.01.2020, s-a declarat „starea de urgență de sănătate publică de interes internațional”, cu consecințe directe asupra dreptului de deplasare. Decizia permite statelor ca în „situații extraordinare” să ia măsuri de limitare a dreptului de deplasare și alte asemenea. De altfel, aceste măsuri s-au luat și se estimează și că vor fi extinse iar întinderea în timp a efectelor pandemiei nu poate fi trasată acum.

Cunoscând și:
 • raportul juridic consfințit prin perfectarea Contractului mai sus indicat;
 • prvederile 1270 C.Civ. care, la alin. 1, prin consfințirea principiului „pacta sunt servanda” – convențiile legal fǎcute au putere de lege ȋntre pǎrțile contractante, consacrǎ forța obligatorie a contractului, asigurând astfel stabilitatea şi siguranța raporturilor juridice generate de actele juridice;
 • prevederile alin. 2, 3, 4 ale art. 663 C.proc.Civ.: creanţa este certă atunci când rezultă din însuşi titlul executoriu; este lichidă atunci când obiectul este determinat sau când titlul executoriu conţine elementele care permit stabilirea lui; este exigibilă dacă obligaţia este ajunsă la scadenţă;
 • dispozițiile art. 1557 C.Civ. și art. 1274 C.Civ.;
 • 13 din O.U.G. nr. 2/2018: „prin excepție de la alin. (1), călătorul are dreptul să înceteze contractul privind pachetul de servicii de călătorie înainte de începerea executării pachetului, fără a plăti vreo penalitate de încetare în cazul unor circumstanțe inevitabile și extraordinare care se produc la locul de destinație sau în vecinătatea imediată a acestuia și care afectează în mod semnificativ executarea pachetului sau care afectează semnificativ transportul pasagerilor la destinație. (4) În cazul încetării contractului privind pachetul de servicii de călătorie, în condițiile alin. (3), călătorul are dreptul la o rambursare completă a oricărei plăți efectuate pentru pachet, dar nu are dreptul la vreo despăgubire suplimentară”,
vă solicităm să luați act de conținutul prezentei și să acționați ca atare.

În caz contrar, vom da curs prevederilor art. 26 alin. 4 din O.U.G. nr. 2/2018 și vom sesiza organele competente din Ministerul Turismului, ale Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, solicitând sancționarea Dvs. confort art. 27 din O.U.G. nr. 2/2018. De asemenea, ne vom adresa și instanței de judecată pentru recuperarea prejudiciului și a tuturor cheltuielilor ocazionate de prezentul demers.

Anexăm: Contractul și factura în discuție, în total –  …….. file.

 Cu gratitudine,

……………………….

 

 

Domnului Administrator al S.C. ………………………………………..

 

Nota bene la ” Vacanta anulata. Cum primesc banii inapoi?”:

informațiile de mai sus sunt mult simplificate pentru a fi accesibile unui public neinițiat. Astfel, nu au fost prezentate toate situațiile particulare ce pot apărea în legătură cu subiectul expus; pentru asta s-au scris tratate de drept.
Considerați acest articol ca fiind unul cu titlu informativ și general! Autoarea nu este responsabilă, sub nicio formă, cu privire la modul cum înțelegeți, cum interpretați și cum alegeți să folosiți informațiile de mai sus. Consultați în mod direct un avocat înainte de a lua orice decizie cu privire la speța Dvs!

de Geanina DRIAN, avocat.

 

Loading

× Contactati-ne!