Blog

Procesul civil – ce este, termene, reguli

Citatiile nu prea bucura oamenii. Insa intelegerea a ceea ce urmeaza citatiei va fi, cu siguranta, de mare ajutor; astfel, povestim aici despre procesul civil – ce este, termene, reguli si procedura.

Ce este, in fapt, procesul civil?

Este balaurul acela de care toată lumea se teme și nimeni nu îl înțelege, despre care se crede că durează nejustificat de mult, că nu prea are noimă și în urma căruia, în orice caz, cineva afirmă cu năduf că nu există dreptate pe pământ. 

Cu riscul de a nu mai fi chiar așa simpatică și amuzantă, o să vă contrazic! Procesul civil este o procedură ca oricare alta. Și, ca orice procedură, prevede pași de urmat, termene de respectat și sancțiuni în caz contrar.

Gândiți-vă la el, dacă vreți, ca la un joc. 
Cu reguli. 
Clare.

Concret, mai jos, povestim procedura la fond (Judecătorie). În mare măsură, apelul și recursul parcurg cam aceeași pași.

I. Faza judecății.

1. Etapa scrisă – în care toate procedurile se derulează prin adrese expediate părților prin poștă.

1.1. reclamantul înregistrează cererea de chemare în judecată;
1.2. cererea primește un număr de dosar, este repartizată aleatoriu, de către un sistem informatic, unui complet (judecător) specializat în acel tip de cauze;
1.3. judecătorul verifică dacă cererea:
1.3.1. îndeplinește condițiile cerute de lege – dacă nu sunt îndeplinite, trimite o listă de solicitări reclamantului, care va depune completări în 10 zile;
1.3.2. este timbrată – dacă nu este, judecătorul calculează cuantumul taxei și solicită reclamantului să o plătească în termen de 10 zile.
Când toate cerințele de la 1.3. sunt îndeplinite:
1.4. cererea de chemare în judecată este comunicată pârâtului;
1.5. pârâtul depune întâmpinare/reconvențională, în 25 de zile de la primirea cererii;
1.6. întâmpinarea se comunică reclamantului;
1.7. reclamantul formulează răspuns la întâmpinare (pe care pârâtul o va citi la dosar, nemaifiindu-i comunicată);
1.8. judecătorul fixează primul termen de judecată;
1.9. sunt citate părțile pentru data mai sus stabilită.

2. Etapa cercetării procesului – în sala de judecată:

2.1. se discută excepțiile și alte cereri, dacă este cazul;
2.2. se discută probele;
2.3. se administrează probele – se audiază martorii, se răspunde la interogatorii, se efectuează expertize, etc.

3. Etapa dezbaterilor – verbal și/sau scris în sala de judecată,

părțile își susțin cauza verbal, fiecare apărându-și poziția, se pun concluzii pe fond.

4. Etapa deliberării si pronunțării hotărârii – judecătorul, fără public.

4.1. odată lămurit asupra cauzei, judecătorul declară închise dezbaterile și urmează să ia o hotărâre;
4.2. deliberarea (luarea hotărârii/pronunțarea) are loc în secret, adică nu în ședință publică, la ea participând doar membrii completului de judecată.
4.3. pronunțarea poate fi amânată, dacă judecătorul nu a avut timp să delibereze.
Hotărârea, pe scurt, se notează -și poate fi consultată- într-o condică aflată la sediul Judecătoriei; se publică, de asemenea, și pe portalul instanțelor de judecată.
4.4. este redactată efectiv hotărârea, ce va fi comunicată părților prin poștă. 
De la momentul comunicării curge termenul pentru calea de atac.

II. Faza executării silite.

Se realizează de către executorul judecătoresc, la cererea celui care a obținut o hotărâre favorabilă dar care nu a fost respectată de bună-voie.

În concluzie, o minimă documentare și o bună consiliere, vor face ca demersul juridic în care sunteți implicat să fie mai coerent, mai previzibil și mai puțin de speriat! 
Pentru că informația chiar înseamnă putere!

Procesul civil - ce este, termene, reguli
Procesul civil – ce este, termene, reguli

Nota bene la „Procesul civil – ce este, termene, reguli”:

informațiile de mai sus sunt mult simplificate pentru a fi accesibile unui public neinițiat. Astfel, nu au fost prezentate toate situațiile particulare ce pot apărea în legătură cu subiectul expus; pentru asta s-au scris tratate de drept. 
Considerați acest articol ca fiind unul cu titlu informativ și general! Autoarea nu este responsabilă, sub nicio formă, cu privire la modul cum înțelegeți, cum interpretați și cum alegeți să folosiți informațiile de mai sus. Consultați în mod direct un avocat înainte de a lua orice decizie cu privire la speța Dvs!

articol scris de Geanina DRIAN, avocat.