Blog

Mostenire, ep. 2: Renuntarea la mostenire

Renuntarea la mostenire vine să completeze foiletonul dedicat succesiunilor.

1. Ce este renuntarea la mostenire?

Actul prin care se declară expres că se renunta la mostenirea cuiva.

2. Cum se renunta la moștenire?

Printr-o declarație scrisă autentică, adică dată în fața unui notar public.

Renunțarea nu se nu se presupune și nu poate fi dedusă din alte acte sau fapte.

Va opera, totuși, prezumția de renunțare după împlinirea termenului de un an de la deschiderea moștenirii dacă potențialul moștenitor nu poate face dovada faptului că și-a exprimat opțiunea succesorală.

3. Pot să merg la orice notar din țară să renunț la moștenire?

Da, pentru acest act nu contează locul decesului.

4. Sunt în străinătate, cum pot să fac renuntarea la mostenire?

Dând declarația la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României.

5. În cât timp pot să renunț la moștenire?

1 an de la data deschiderii moștenirii.

Adică 1 an de la data decesului sau 1 an de la ipotezele enunțate la are. 1103 C.Civ.

Notă: termenul poate fi prorogat, suspendat sau partea interesată poate solicita repunerea în termenul de opțiune succesorală, în condițiile legii.

6. Cui profită renuntarea la mostenire?

TUTUROR celorlalți moștenitori „pe care i-ați fi înlăturat de la moştenire sau celor a căror parte ați fi diminuat-o dacă ați fi acceptat moştenirea.” (art. 1121 C.Civ.)

7. Mai răspund pentru datorii daca nu accept mostenirea?

Nu.

Cine nu acceptă o moștenire nu poate fi obligat nici la plata datoriilor ei.

8. Am datorii si nu vreau sa îmi ia creditorii moștenirea. Pot să renunț din acest motiv?

Da, puteți. Doar că dacă aceștia află, în anumite condiții, pot solicita instanței revocarea renunțării frauduloase.

9. M-am răzgândit, pot să anulez renuntarea la mostenire?

Da.

Desigur, în anumite condiții (art. 1123 C.Civ.)

10. Care sunt actele necesare pentru renuntarea la moștenire?

Notarul știe mai bine, dar, în principiu, în original, buletinul Dvs. și certificatul de deces. Dacă nu aveți certificatul de deces, puteți cere un duplicat de la serviciul de stare civilă a primăriei.

11. Care e legea care vorbește despre renuntarea la mostenire?

Ca întotdeauna, Codul civil.

Dar nu ne credeți pe cuvânt, vedeți mai jos.

*******

Art. 1100 Noţiunile de opţiune succesorală şi de succesibil

(1) Cel chemat la moştenire în temeiul legii sau al voinţei defunctului poate accepta moştenirea sau poate renunţa la ea.

(2) Prin succesibil se înţelege persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a putea moşteni, dar care nu şi-a exercitat încă dreptul de opţiune succesorală.

Art. 1103 Termenul de opţiune succesorală

(1) Dreptul de opţiune succesorală se exercită în termen de un an de la data deschiderii moştenirii.

(2) Termenul de opţiune curge:

a) de la data naşterii celui chemat la moştenire, dacă naşterea s-a produs după deschiderea moştenirii;

b) de la data înregistrării morţii în registrul de stare civilă, dacă înregistrarea se face în temeiul unei hotărâri judecătoreşti de declarare a morţii celui care lasă moştenirea, afară numai dacă succesibilul a cunoscut faptul morţii sau hotărârea de declarare a morţii la o dată anterioară, caz în care termenul curge de la această din urmă dată;

c) de la data la care legatarul a cunoscut sau trebuia să cunoască legatul său, dacă testamentul cuprinzând acest legat este descoperit după deschiderea moştenirii;

d) de la data la care succesibilul a cunoscut sau trebuia să cunoască legătura de rudenie pe care se întemeiază vocaţia sa la moştenire, dacă această dată este ulterioară deschiderii moştenirii.

(3) Termenului prevăzut la alin. (1) i se aplică prevederile cuprinse în cartea a VI-a referitoare la suspendarea şi repunerea în termenul de prescripţie extinctivă.

Art. 1104 Prorogarea termenului

(1) În cazul în care succesibilul a cerut întocmirea inventarului anterior exercitării dreptului de opţiune succesorală, termenul de opţiune nu se va împlini mai devreme de două luni de la data la care i se comunică procesul-verbal de inventariere.

(2) Pe durata efectuării inventarului, succesibilul nu poate fi considerat moştenitor, cu excepţia cazului în care a acceptat moştenirea.

Art. 1120 Forma renunţării

(1) Renunţarea la moştenire nu se presupune, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 1112 şi art. 1113 alin. (2).

(2) Declaraţia de renunţare se face în formă autentică la orice notar public sau, după caz, la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, în condiţiile şi limitele prevăzute de lege.

(3) Pentru informarea terţilor, declaraţia de renunţare se va înscrie, pe cheltuiala renunţătorului, în registrul naţional notarial, ţinut în format electronic, potrivit legii.

Art. 1121 Efectele renunţării

(1) Succesibilul care renunţă este considerat că nu a fost niciodată moştenitor.

(2) Partea renunţătorului profită moştenitorilor pe care i-ar fi înlăturat de la moştenire sau celor a căror parte ar fi diminuat-o dacă ar fi acceptat moştenirea.

Art. 1122 Renunţarea frauduloasă

(1) Creditorii succesibilului care a renunţat la moştenire în frauda lor pot cere instanţei revocarea renunţării în ceea ce îi priveşte, însă numai în termen de 3 luni de la data la care au cunoscut renunţarea.

(2) Admiterea acţiunii în revocare produce efectele acceptării moştenirii de către succesibilul debitor numai în privinţa creditorului reclamant şi în limita creanţei acestuia.

Art. 1123 Revocarea renunţării

(1) În tot cursul termenului de opţiune, renunţătorul poate revoca renunţarea, dacă moştenirea nu a fost deja acceptată de alţi succesibili care au vocaţie la partea care i-ar reveni, dispoziţiile art. 1120 aplicându-se în mod corespunzător.

(2) Revocarea renunţării valorează acceptare, bunurile moştenirii fiind preluate în starea în care se găsesc şi sub rezerva drepturilor dobândite de terţi asupra acelor bunuri.

Art. 1124 Termenul de prescripţie

Dreptul la acţiunea în anularea acceptării sau renunţării se prescrie în termen de 6 luni, calculat în caz de violenţă de la încetarea acesteia, iar în celelalte cazuri din momentul în care titularul dreptului la acţiune a cunoscut cauza de nulitate relativă.

renuntarea la mostenire

Nota bene la „Renuntarea la mostenire”

informațiile de mai sus sunt mult simplificate pentru a fi accesibile unui public neinițiat. Astfel, nu au fost prezentate toate situațiile particulare ce pot apărea în legătură cu subiectul expus; pentru asta s-au scris tratate de drept.
Considerați acest articol ca fiind unul cu titlu informativ și general! Autoarea nu este responsabilă, sub nicio formă, cu privire la modul cum înțelegeți, cum interpretați și cum alegeți să folosiți informațiile de mai sus. Consultați în mod direct un avocat înainte de a lua orice decizie cu privire la speța Dvs!

articol scris de Geanina DRIAN, av.

sursă foto interior articol: pagina de Facebook Cabinet de Avocat Geanina DRIAN

sursa foto copertă: pixabay.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Loading

× Contactati-ne!