Blog

Hotararea definitiva – cum se obține? Model cerere (2024).

Hotararea definitiva – ce este, cum se obține, acte necesare, model de cerere.

S-a terminat procesul și ați primit în plic, de la instanță, hotărârea judecătorească.

Ea este semnată și pare numai bună de folosit, nu-i așa?

Nu-i așa.

În cele mai multe cazuri, hotărârile pot fi atacate, de aceea, actul din plicul Dvs. trebuie să mai aștepte un timp, după caz, pentru a deveni definitiv. Adică trebuie să aștepte să treacă termenul pentru apel, de exemplu.

Iar după ce trece acest termen, pe hotărâre, la cerere, se aplică o ștampilă pe care scrie că este definitivă.

Forma aceasta a actului se mai numește și legalizată.

Nota bene:

NU discutăm aici detalii despre ce hotărâri se pot ataca, în ce condiții, căi extraordinare de atac, etc.

Articolul analizează doar hotărârile judecătorești în materie civilă și doar modul în care puteți obține forma legalizată (definitivă).

Ce este hotararea definitiva?

Pe scurt, hotărârea care nu mai poate fi atacată.

În înțeles comun, de cele mai multe ori, când se face trimitere la hotararea definitiva, oamenii se referă la actul care poartă ștampila specială pe care scrie că hotărârea este definitivă.

O definiție pentru hotărârea definitivă vedeți mai jos, unde am citat art. 634 C.proc.Civ.

Când devine definitivă o hotărâre?

Atunci când trece termenul de exercitare a căii de atac și nimeni nu a declarat apel sau recurs.

Pe hotărârea mea, la sfârșit, scrie „definitivă”, mai trebuie acea ștampilă?

Da., trebuie.

Cine eliberează hotararea definitiva?

Instanța la care se află dosarul.

Notă: dosarul care a fost și în apel, de exemplu, se va întoarce la instanța de la care a plecat, deci ar putea fi o idee bună ca mai întâi să sunați să vedeți unde este dosarul.

Acte necesare pentru a obține hotararea definitiva

 • copia hotărârii/hotărârilor de legalizat;
 • câte o taxă judiciară de timbru de 5 lei pentru fiecare act (dacă procesul a avut și apel, recurs, etc, sau dacă doriți mai multe exemplare);
 • o cerere.

Despre TAXA DE TIMBRU am scris AICI.

Procedura eliberării formei definitive.

 • mergeți la Primăria de care aparțineți și plătiți taxa judiciară de timbru;
 • completați cererea (modelul din acest articol sau pe cel pe care e posibil să îl găsiți la instanța respectivă, dar nu este obligatoriu să aibă unul);
 • atașați hotărârea de legalizat;
 • depuneți cererea însoțită de hotărâre (sentința/decizia civilă) și taxa de timbru la instanță;
 • dacă vi s-a fixat un termen pentru a ridica actul, întoarceți-vă la data stabilită pentru a primi hotărârea definitivă.

Înainte de a merge acolo, ar fi util să:

sunați la instanță să aflați programul biroului care se ocupă cu această procedură. Unele instanțe au birouri separate, altele, nu.

Despre instanțe și datele lor de contact găsiți informații pe portal, despre care am scris AICI.

Cât durează până obțin forma definitivă?

La unele instanțe o puteți primi pe loc, în timp ce la altele poate dura săptămâni întregi.

Se poate depune online cererea pentru a obține hotararea definitiva?

La cele mai multe instanțe, da.

Dar tot va trebui să vă prezentați personal pentru a ridica actul legalizat.

Pot primi hotararea definitiva prin poștă?

La majoritatea instanțelor, da; unele vor solicita ca, odată cu cererea, să puneți în plic și un altul timbrat și autoadresat.

Și dacă nu am o copie a hotărârii?

O puteți cere de la instanță.

Ce este hotararea definitiva și irevocabilă?

Nu prea mai este. Era sintagma folosită în vechiul cod de procedură civilă.

Unde scrie despre hotararea definitiva?

Art. 634 Codul de procedură civilă – Hotărârile definitive

(1) Sunt hotărâri definitive:

 1. hotărârile care nu sunt supuse apelului şi nici recursului;
 2. hotărârile date în primă instanţă, fără drept de apel, neatacate cu recurs;
 3. hotărârile date în primă instanţă, care nu au fost atacate cu apel;
 4. hotărârile date în apel, fără drept de recurs, precum şi cele neatacate cu recurs;
 5. hotărârile date în recurs, chiar dacă prin acestea s-a soluţionat fondul pricinii;
 6. orice alte hotărâri care, potrivit legii, nu mai pot fi atacate cu recurs.

(2) Hotărârile prevăzute la alin. (1) devin definitive la data expirării termenului de exercitare a apelului ori recursului sau, după caz, la data pronunţării.

 

hotărârea definitiva

Model cerere pentru a obține hotărârea definitivă.

Instanța ………………………….

Dosar ………../………../……….

 

Doamnă Preşedinte,

 

……………………………………………………. (nume, prenume, adresă, telefon/email – opțional)

parte în dosarul nr. ………….………………………..…, solicit:

 

legalizarea ca fiind definitivă

 

a hotărârii judecătorești pronunțată în dosarul mai sus indicat.

 

Anexex: actul de legalizat, taxă judiciară de timbru  …….. lei.

Cu gratitudine,

…………………….

Doamnei Preşedinte a ………………………..

 

Atenție: completați cu datele Dvs. spațiile punctate/colorate.

Dacă solicitați mai multe hotărâri din același dosar sau mai multe exemplare, specificați acest lucru și timorați câte 5 lei pentru fiecare act.

 

Nota bene cu privire la hotărârea definitivă:

informațiile de mai sus sunt mult simplificate pentru a fi accesibile unui public neinițiat. Astfel, nu au fost prezentate toate situațiile particulare ce pot apărea în legătură cu subiectul expus. Pentru asta s-au scris tratate de drept.

Considerați acest articol ca fiind unul cu titlu informativ și general! Autoarea nu este responsabilă, sub nicio formă, cu privire la modul cum înțelegeți, cum interpretați și cum alegeți să folosiți informațiile de mai sus. Consultați în mod direct un avocat înainte de a lua o decizie cu privire la demersul Dvs!

articol scris de Geanina DRIAN, avocat.

SURSA FOTO 

interior: pagina de Facebook a Cabinetului de Avocat geanina DRIAN

copertă: www.avocatdrian.ro

 

 

Loading

× Contactati-ne!