Blog

Dreptul special la mostenire al sotului supravietuitor

Dreptul special la moștenire al soțului supraviețuitor  este o instituție interesantă din Codul civil, prin care legiuitorul îl protejează pe soțul rămas în viață -legea îl numește soț supraviețuitor- de reducerea  calității vieții și condițiilor de trai ale acestuia.

În acest sens, soțul rămas în viață va dobândi, pe lângă partea sa din moștenire, și bunurile pe care le-a folosit împreună cu soțul decedat.

Ce condiții trebuie îndeplinite pentru a fi aplicabil dreptul special la moștenire al soțului?

Pentru ca cel în viață să se bucure de acest drept special la moștenire al soțului, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

  • bunurile asupra cărora există dreptul special la moștenire al soțului să nu fi fost donate sau lăsate prin testament altei persoane, de către cel decedat.

Cu privire la această condiție, se impune a fi făcută precizarea că bunurile asupra cărora soțul supraviețuitor are un drept special la mostenire sunt:

i) bunurile care alcătuiesc moștenirea (adică partea defunctului din bunurile comune);

ii) bunurile proprii ale defunctului.

Dacă soțul decedat a dispus în întregime de bunurile menționate mai sus, adică le-a donat sau lăsat altcuiva prin testament, soțul supraviețuitor nu mai beneficiază de acest drept special la mostenire.

  • soțul decedat să nu aibă descendenți

Rațiunea acestei condiții este simplă: descendenții, adică copiii defunctului, reprezintă o categorie de moștenitori care, asemeni soțului supraviețuitor, este protejată de lege.

Prin urmare, nu se poate crea o protecție deosebită soțului supraviețuitor în defavoarea descendenților, deoarece, în aceeași măsură, și aceștia au dreptul de a nu li se schimba condițiile de viață.

Cine sunt descendenții?

Conform art 975, alin. 2 Cod civil:

„Descendenţii sunt copiii defunctului şi urmaşii lor în linie dreaptă la nesfârşit.”

Explicând definița de mai sus, descendenții care înlătură dreptul special la mostenire al soțului supraviețuitor sunt copiii comuni (ai soțului supraviețuitor și ai defunctului), copiii din afara căsătoriei ai defunctului, copiii adoptați, dar și nepoții și strănepoții din partea copiiilor.

Dacă există descendenți, bunurile utilizate de soți în comun vor fi împărțite și cu aceștia, conform regulilor moștenirii legale.

Ce bunuri se pot moșteni prin dreptul special la moștenire al soțului supraviețuitor?

Conform art. 974 C.Civ.:

„mobilierul şi obiectele de uz casnic care au fost afectate folosinţei comune a soţilor.”

Legea nu precizează ce se înțelege prin mobilier și obiecte de uz casnic utilizate în comun de soți însă, din fericire, literatura de specialitate și practica judecătorească ne ajută să interpretăm  conținutul acestei categorii de bunuri.

Astfel, soțul poate avea un drept special de moștenire asupra:

  • bunurilor care mobilau locuința soților; spre exemplu: mobilier, covoare, vaze, bibelouri, etc.;
  • bunurilor utilizate în gospodăria casnică; spre exemplu: obiecte de menaj, mașină de gătit, butelii de gaz, telefon, electrocasnice, etc.

Este important de precizat că în categoria mobilierului și obiectelor de uz casnic, nu pot fi incluse:

  • bunurile care nu au fost folosite în cadrul gospodăriei casnice propriu-zise, precum: imobile, automobile și alte vehicule, instrumente muzicale, bunuri care au fost utilizate pentru exercitarea profesiei de către defunct, obiecte de uz personal ale defunctului, etc.
  • bunurile care alcătuiesc gospodăria de la țară, precum: animalele de muncă și de producție, unelte specifice gospodăriei țărănești, tractoare, utilaje agricole, etc.

dreptul special la mostenire al sotului

Nota bene cu privire la articolul despre dreptul special la moștenire al soțului supraviețuitor:

informațiile de mai sus sunt mult simplificate pentru a fi accesibile unui public neinițiat. Astfel, nu au fost prezentate toate situațiile particulare ce pot apărea în legătură cu subiectul expus. Pentru asta s-au scris tratate de drept.

Considerați acest articol ca fiind unul cu titlu informativ și general!

Autoarea nu este responsabilă, sub nicio formă, cu privire la modul cum înțelegeți, cum interpretați și cum alegeți să folosiți informațiile de mai sus.

Consultați în mod direct un avocat înainte de a lua o decizie cu privire la speța Dvs.!

articol scris de Roxana CALDARARIU

 

SURSA FOTO 

interior: pagina de Facebook a Cabinetului de Avocat geanina DRIAN

copertă: pixabay.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loading

× Contactati-ne!