Servicii

Loading

Donatie. Testament.

Prin donatie si testament oamenii pot face asa numitele „liberalitati” prin care isi instraineaza cu titlu gratuit patrimoniul.

Insa problematica juridica ce decurge din donatie si testament este mai complexa decat ar parea la prima vedere. Pentru ca nu este suficienta dorinta de a „lasa totul” cuiva, ci trebuie respectate regulile la care obliga Codul civil.

Astfel, deseori apar intrebari precum: poate fi atacata o donatie, un testament scris de mana este valabil?

In anumite conditii, raspunsul este da la ambele intrebari. Dar un avocat Iasi va poate oferi si alte solutii.

Despre donatie.

Ce este donatia?

Donaţia este un contract prin care donatorul transmite si donatarul accepta în mod gratuit şi, de regulă, irevocabil, dreptul de proprietate asupra unor bunuri.

Donaţia se încheie prin înscris autentic, sub sancţiunea nulităţii absolute.

În scop de informare a persoanelor care justifică existenţa unui interes legitim, notarul care autentifică un contract de donaţie are obligaţia să înscrie de îndată acest contract în registrul naţional notarial, ţinut în format electronic.

Poate fi revocata donatia?

Donaţia este, in principiu, irevocabila. Donaţia poate fi, totusi, revocată pentru ingratitudine şi pentru neexecutarea fără justificare a sarcinilor la care s-a obligat donatarul.

Cazurile de ingratitudine vizeaza situatii precum cea in care donatarul a atentat la viaţa donatorului sau dacă donatarul refuză în mod nejustificat să asigure alimente donatorului ajuns în nevoie.

Despre testament.

Ce este testamentul?

Testamentul este actul prin care testatorul (cel care lasa testamentul) dispune pentru timpul când nu va mai fi în viaţă.

Sub sancţiunea nulităţii absolute, testamentul olograf trebuie scris în întregime, datat şi semnat de mâna testatorului.

Testamentul este autentic dacă a fost autentificat de un notar public sau de o altă persoană învestită cu autoritate publică de către stat, potrivit legii.

Un testament nu poate fi revocat expres, în tot sau în parte, decât printr-un act autentic notarial sau printr-un testament ulterior. Testatorul poate revoca testamentul olograf şi prin distrugerea, ruperea sau ştergerea sa.

Si da, revocarea poate fi si ea retractata, daca testatorul s-a razgandit cu privire la razgandirea anterioara.

Poate fi atacat un testament?

Da, daca nu respecta conditiile cerute de lege pentru forma lui sau, un alt exemplu, incalca rezerva succesorala. Adica situatia in care, de exemplu, un parinte decide sa-si lase toata averea unui strain desi are copii, mostenitori rezervatari, protejati de lege.

 

 

Loading

× Contactati-ne!