Servicii

Drept civil

Ce este dreptul civil?

Partea dreptului care reglementeaza relațiile patrimoniale și nepatrimoniale dintre civili; complicat, nu?

În cuvinte simple, aproape fiecare aspect al vieții de zi cu zi este guvernat de normele de drept civil.

Concret, aici aflăm ce este persoana fizică sau juridică, noțiuni de bază, cum ar fi numele sau domiciliul, rudenia, regulile succesiunilor sau ale partajului, ori noțiuni mai complexe, precum proprietatea, vecinătățile, obligațiile ori contractele.

Cum vă putem ajuta în drept civil?

 • consultanţă juridică cu privire la aplicarea legii civile;
 • asistenţă şi reprezentare în faţa instanţelor în litigii civile de orice natură;
 • redactarea şi introducerea acţiunilor civile în faţa instanţelor de judecată;
 • apărare în acțiunile introduse împotriva Dvs.;
 • redactare acte specifice procesului civil: întâmpinări, cereri reconvenționale, cereri de chemare în garanție, etc;
 • asistenţă si reprezentare în materia revendicărilor imobiliare, terenuri sau construcţii;
 • acţiuni în grăniţuire, uzucapiune, accesiune;
 • partaj succesoral sau în urma divorțului;
 • punerea sub interdictie judecatoreasca a celor care nu au discernământul necesar pentru a se îngriji de interesele lor, din cauza alienaţiei ori debilităţii mintale;
 • ieşiri din indiviziune;
 • cereri vizând dreptul de proprietate şi dezmembrămintele sale: uzufruct, uz, abitaţie, servitute, superficie;
 • redactare, modificare, negociere şi încetarea contractelor civile;
 • asistenţă şi reprezentare în faza de executare silită;
 • asistenţă şi reprezentare în proceduri necontencioase;
 • asistenţă şi reprezentare în faţa notarului public;
 • asistenţă în cadrul negocierilor.