Blog

Coronavirus – model declaratie

Avocat in Iasi. Traducem drept.

Trăiesc într-un oraș mare unde spectrul manifestărilor umane în raport de pandemia de coronavirus este direct proporțional: amplu și divers; însă, nici uman și nici ca avocat in Iasi, nu pot înțelege nonșalanța cu care oamenii de aici -și nu numai- riscă viața celor dragi.

Nu îmi propun să dezbatem eficiența măsurilor adoptate de cei în drept. Însă este de datoria mea, ca avocat, să încerc să le traduc, să le fac accesibil cuprinsul și să le dau mai departe. Este încă o parte a proiectului ”Avocat in Iasi. Traducem drept.

Dacă un singur om va sta acasă sau se va spăla pe mâini o dată în plus pentru că a citit ce am scris aici, voi fi investit bine câteva ore.

𝟐𝟑 𝐦𝐚𝐫𝐭𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟎 marchează o nouă piatră de hotar în istoria stării de urgență: modul în care circulăm în afara locuinței noaptea.

Va trebui, la cerere, să ne justificăm deplasările. Cu hârtii.

𝐂𝐞 𝐞 𝐝𝐞 𝐬̦𝐭𝐢𝐮𝐭?

când începe?

23 martie 2020, urmând a se aplica zilnic.

în ce interval orar?

22.00 – 06.00.

cât durează?

pe tot parcursul stării de urgență sau până la noi dispoziții.

Nota bene: starea de urgență a fost instituită prin Decretul nr. 195/2020, pentru 30 zile, începând cu 16 martie 2020)

nu locuiesc la adresa din buletin!

veți completa declarația cu adresa la care locuiți efectiv, chiar dacă nu aveți contract de închiriere sau altă dovadă; eu apreciez că declarația sub sancțiunea Codului penal este acoperitoare și suficientă în acest caz.

trebuie să avem declarația la noi, gata completată?

da.

poate fi scrisă integral de mână?

da.

nota bene:

știu că trăim în țara formularelor și a dosarelor cu șină, dar nu vă cramponați de detalii; esențial este ca declarația Dvs. sa respecte conținutul, nu și forma.

suntem obligați să o prezentăm celor în drept atunci când ni se solicită?

da, împreună cu buletinul.

cine sunt cei în drept?

reprezentanții Poliției Române, ai Jandarmeriei sau ai Poliției Locale.

ni se poate solicita fotografierea documentelor?

da, și suntem obligați să permitem acest lucru (declarație pe proprie răspundere și act de identitate).

 unde găsim modelul declarațiilor?

aici, pe site, sau poate fi descărcat și de pe site-ul Guvernului României, Ministerului Afacerilor Interne, precum și de pe site-urile celorlalte instituții cu atribuții în domeniu.

mă poate ajuta un avocat dacă sunt amendat?

NU, dacă ați fost amendat pentru că nu ați respectat regulile, nu vă poate ajuta nimeni.

care este temeiul legal?

Ordonanța Militară nr. 2/21.03.2020.

Găsiți mai jos textul integral al ORDONANȚEI MILITARE nr. 2/21.03.2020:

Având în vedere dispozițiile art. 24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, (…),  ținând seama de evaluarea realizată de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, aprobată prin Hotărârea nr. 13 din 21.03.2020, în temeiul art. 4 alin. (2) și (4) din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență la nivel național, (…), și al art. 20 lit. n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999, ministrul afacerilor interne emite următoarea ordonanță militară:

Articolul 1 

(1) Se suspendă temporar activitatea în cabinetele de medicină dentară.

(2) Prin excepție, sunt permise intervențiile stomatologice de urgență.

(3) Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22,00, ora României.

Articolul 2 

(1) Se suspendă temporar activitățile de comercializare cu amănuntul a produselor și serviciilor în centrele comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici, cu excepția vânzării produselor alimentare, veterinare sau farmaceutice și a serviciilor de curățătorie.

nota bene:

în traducere liberă, s-au închis mall-urile.

(2) Prin centru comercial se înțelege „structura de vânzare cu suprafața medie sau mare în care se desfășoară activități de comercializare cu amănuntul de produse, servicii de piață și de alimentație publică, ce utilizează o infrastructură comună și utilități adecvate“, astfel cum este reglementat în anexa la Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22,00, ora României.

Articolul 3 

(1) Circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei se efectuează numai cu respectarea măsurilor generale de prevenire a răspândirii COVID-19 și evitarea formării oricărui grup de persoane.

(2) Prin formarea unui grup de persoane se înțelege alăturarea unui număr mai mare de 3 persoane care nu locuiesc împreună.

Articolul 4

În intervalul orar 6,00-22,00 se recomandă ca circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei să se efectueze numai pentru următoarele motive:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;
c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;
e) deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a oamenilor și nevoile animalelor de companie/domestice.

Articolul 5 

(1) În intervalul orar 22,00-6,00, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la art. 4.
(2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere.
(3) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.
(4) Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/ gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.
(5) Fac excepție de la aceste prevederi personalul din cadrul Administrației Prezidențiale, Parlamentului României, Guvernului României, Ministerului Public, instituțiilor sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, corpului diplomatic și personalul care asigură serviciile de utilitate publică.
(6) Măsura se aplică începând cu data de 23 martie 2020, ora 22,00, ora României.

avocat in iasi, declaratie coronavirus
Declaratie coronavirus.

Articolul

(1) Se interzice intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini și apatrizilor, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția situației în care aceștia tranzitează teritoriul României pe culoare de tranzit organizate prin înțelegeri cu statele vecine.

(2) Prin excepție,

este permisă intrarea pe teritoriul României a cetățenilor străini și apatrizilor care fac parte din următoarele categorii: a) sunt membri de familie ai cetățenilor români; b) sunt membri de familie ai cetățenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European ori ai Confederației Elvețiene, cu rezidență în România; c) sunt persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autoritățile române potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori un document echivalent acestora emis de autoritățile altor state, potrivit dreptului Uniunii Europene; d) sunt persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document echivalent; e) este personal diplomatic sau consular, personal al organizațiilor internaționale, personal militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar; f) sunt pasageri în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare; g) sunt pasageri care călătoresc din motive imperative (medicale sau familiale); h) sunt persoane care au nevoie de protecție internațională sau din alte motive umanitare.

(3) Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22,00, ora României.

Articolul 7 

(1) Persoanele izolate la domiciliu, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, care părăsesc locația în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente, sunt considerate persoane cu risc crescut de contagiozitate și sunt conduse de forțele de ordine publică și plasate în carantină instituționalizată, sub pază.

(2) Persoanele carantinate, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, care părăsesc locația în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente, sunt carantinate pentru o nouă perioadă de 14 zile.

(3) Măsurile dispuse potrivit alin. (1) și (2) nu exonerează persoanele de răspunderea contravențională sau penală.

(4) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Articolul 8 

(1) Autoritățile administrației publice locale au obligația să identifice și să țină evidența persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, fără susținători sau altă formă de ajutor, și să asigure sprijin acestora în vederea minimalizării expunerii lor în afara locuințelor.

(2) Evidențele se actualizează și se raportează săptămânal la centrul județean/al municipiului București de coordonare și conducere a intervenției.(3) Comitetele locale, județene și al municipiului București pentru situații de urgență identifică modalități de sprijin pentru persoanele prevăzute la alin. (1).

(4) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Articolul 9 

(1) Ordonanța militară nr. 1/2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 18 martie 2020, se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) și (3), cu următorul cuprins:

(2) Se pot oficia slujbe în lăcașurile de cult de către slujitorii bisericești/religioși, fără accesul publicului, slujbele putând fi transmise în mass-media sau online.

(3) Se pot oficia acte liturgice/religioase cu caracter privat (botez, cununii, înmormântări), la care pot participa maximum 8 persoane, precum și împărtășirea credincioșilor bolnavi la spital sau la domiciliul acestora.

2. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică și conducătorilor autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 t.(3) La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: (3) Alte excepții de la interdicția prevăzută la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului sănătății. (2) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

nota bene avocat Iasi: 21.03.2020
Articolul 10 

(1) Sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea prevederilor prezentei ordonanțe militare: 

a) Poliția Română, Jandarmeria Română, poliția locală, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și conducătorii autorităților administrației publice locale, pentru măsurile prevăzute la art. 1 și 2

b) Poliția Română, Jandarmeria Română, poliția locală, pentru măsurile prevăzute la art. 3, 5 și 7

c) Poliția de Frontieră Română, pentru măsura prevăzută la art. 6.

(2) Nerespectarea măsurilor

de primă urgență prevăzute la art. 1-7 atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Personalul instituțiilor prevăzute la alin. (1) este împuternicit să constate contravenții și să aplice sancțiuni, în conformitate cu prevederile art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

Articolul 11 

(1) Prezenta ordonanță militară se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația de a informa publicul, prin mesaje difuzate regulat, pentru cel puțin două zile de la data publicării, despre conținutul prezentei ordonanțe militare.

Nota bene: textul Ordonanței, așa cum este inserat în articolul a fost preluat de aici.
Articol scris de Geanina DRIAN, avocat.

Loading

× Contactati-ne!