Servicii

Loading

Recuperare datorii, executare silita, negocieri, litigii.

Avocat recuperare datorii – circuitul civil, dar și cel comercial, se blochează adesea din cauza unui partener care nu își onorează o obligație de plată. Cu instrumente juridice precise, ce țin de recuperări de creanțe, executare silită, negocieri, litigii, găsim solutii viabile si eficiente. Prin mijloace specifice – ordonanță de plată, acțiune în pretenții – debitorii vor fi obligați să stingă creanța.

Dacă, după obținerea hotărârii judecătorești, debitorul nu își execută obligația, executorul judecătoresc angajat va proceda la executarea silită.

Deloc neglijabil, însă, prealabil angajării într-un proces ce se poate dovedi lung și costisitor, și-au dovedit adeseori eficiența procedurile amiabile de stingere a litigiilor: medierea, invitațiile la conciliere sau negocierile realizate prin avocat.

Un aspect foarte important legat de dreptul de a cere obligarea debitorului la plată îl reprezintă termenul în interiorul căruia se poate proceda la aceasta; vorbim aici despre:

PRESCRIPȚIE

Ce este prescripția (extinctivă)?

În esență, o sancțiune.
A creditorului care a stat în pasivitate un anumit timp.
În mod corelativ, este o apărare.
A debitorului în favoarea căruia a curs termenul.
Termenul general de prescripție este de 3 ani. Există și excepții.
El poate suferi întreruperi sau suspendări.
Prescripția nu operează de drept sau din oficiu.

Concret, dacă X împrumută (debitor) n lei de la Y (creditoare), iar Y timp de 3 ani de la scadență nu a făcut decât să îl roage frumos pe X să îi restituie împrumutul, fără a acționa și în sens juridic, dreptul lui Y de a cere punerea în executare a obligației s-a prescris.

Atenție, asta NU înseamnă că:
– Y nu poate să îl dea pe X în judecată; Y poate, pentru că accesul la justiție nu poate fi astfel îngrădit.
– Judecătorul va constata din oficiu că s-a împlinit prescripția; nu, X va trebui să o invoce în apărarea sa.

Nota bene:

informațiile de mai sus sunt mult simplificate pentru a fi accesibile unui public neinițiat. Astfel, nu au fost prezentate toate situațiile particulare ce pot apărea în legătură cu subiectul expus; pentru asta s-au scris tratate de drept.
Considerați acest articol ca fiind unul cu titlu informativ și general! Autoarea nu este responsabilă, sub nicio formă, cu privire la modul cum înțelegeți, cum interpretați și cum alegeți să folosiți informațiile de mai sus. Consultați în mod direct un avocat înainte de a lua orice decizie cu privire la speța Dvs!

avocat recuperare datorii

Loading

× Contactati-ne!