Servicii

Loading

Drept penal

Avocat drept penal Iasi – faptul că avem în Cabinet un avocat axat pe drept penal este consecinta faptului ca și în aceasta materie credem în specializare. De aceea, domeniul este acoperit, în principal, de un specialist entuziast și pasionat. Aceste atuuri sunt dublate de temeinicele cunoștințe teoretice și practice pe care doamna avocat Magdalena TĂTARU le deține.

Mai mult decât în oricare alt domeniu, specificul avocaturii de drept penal ne cere să punem accent pe umanism și calitate. Asta atât din cauza posibilelor consecințe asupra libertății oamenilor dar și  pentru că impactul emoțional generat este foarte puternic. Astfel, ca avocati de drept penal, oferim clienților o opinie legală onestă cu privire la implicațiile juridice și de fapt ale situației în care se află.

În raporturile cu clientul:

 • acționăm cu tact şi răbdare pentru a explica toate aspectele cazului în care oferim asistență;
 • folosim cel mai potrivit limbaj, în raport cu starea şi experienţa clientului, pentru ca acesta din urmă să aibă o reprezentare corectă şi completă asupra situaţiei sale juridice;
 • cultivăm și mizăm pe relația de încredere cu clientul, informându-l și consultându-l pe tot parcursul procedurii, pentru a identifica soluţiile juridice optime;
 • acordăm clientului sfaturi competente, fără a ne limita la expunerea unor prevederi legale, ci avem în vedere şi consecinţele de ordin moral, economic și social  care ar putea avea relevanţă în speță;
 • asigurăm tratarea cu respect şi curtoazie a oricăror persoane  implicatîn procedurile legale.

 Serviciile oferite ca avocat de drept penal,

acoperă întreaga problematică ce poate apărea în practică; cu titlu exemplificativ:

 •  asigurăm asistenţă şi reprezentare juridică în faţa instanţelor judecătoreşti, a organelor de urmărire penală sau a autorităţilor cu atribuţii jurisdicţionale; 
 • acordăm consultaţii juridice, în scris sau verbal, în Cabinet sau online;
 • întocmim, în numele şi în interesul clientului, cereri, notificări, memorii sau petiţii către autorităţi, instituţii şi alte persoane;
 • acționăm în scopul ocrotirii şi apărării drepturilor şi intereselor legitime ale clienților noștri;
 • oferim consiliere și asistență juridică în vederea încheierii unui acord de recunoaștere a vinovăției în faza de urmărire penală;
 • formulăm cereri în vederea constituirii ca parte civilă a persoanelor vătămate;
 • redactăm și susținem cererile de înlocuire/revocare a măsurilor preventive;
 • susținem cererile de liberare condiționată/întrerupere a executări pedepsei, etc;
 • asistență juridică și reprezentare în fața judecătorului de drepturi și libertăți, în camera preliminară, la Poliție, Parchet și instanțe de orice grad: Judecătorie, Tribunal, Curtea de Apel.

Avocat drept penal Iasi.

Loading

× Contactati-ne!