Servicii

Litigii si tranzactii imobiliare

Printre cele mai frecvente și complexe litigii, cele ce derivă din starea de proprietate pot îmbrăca forme multiple: de la neînțelegeri între vecini din cauza liniei de hotar sau a dreptului de trecere, până la contestarea însuși dreptului de proprietate, a întinderii acestuia sau a titlului.

Fie că vorbim despre revendicări, grănițuiri, servitude de trecere sau de privire, un drept de uzufruct sau habitație, instanța de judecată, analizând probele și consultând experți autorizați, va da o soluție definitivă în cauză.

De asemenea, în cazul unei tranzacții imobiliare, o investiție foarte bună se va dovedi avizarea contractului de vânzare-cumpărare de către un specialist în drept. Acesta vă va explica în detaliu ce înseamnă ipoteca, cota indiviză cu privire la calea de acces, garanția pentru evicțiune, împreună cu alte aspecte care trebuie cunoscute și înțelese de un vânzător sau cumpărător diligent.